Scenariusz: URZĄDZENIA DOMOWE

Autor: Alicja Baran

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  TEMAT CYKLU: ZACZAROWANY ŚWIAT TECHNIKI. TEMAT:                 URZĄDZENIA DOMOWE.   CELE OGÓLNE:-          zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi; -          poznanie zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych.            CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczeń:-       wykaże się znajomością urządzeń technicznych wykorzystywanych            w gospodarstwie domowym;-          dokona trafnego wyboru podczas rozwiązywania zagadek;-          odgadnie nazwę urządzenia i odszuka ją w diagramie;-          aktywnie weźmie udział w zabawie ruchowej; -          zredaguje zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń- ułoży zdania z rozsypanki wyrazowej.  METODY:-          pogadanka;-          praktyczna działalność uczniów;-          ćwiczenia dramowe. FORMY:-          grupowa;-          indywidualna. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: -          kartki z treścią zagadek, diagramem;-          ilustracje urządzeń technicznych i karki z ich nazwami;-          koperty z rozsypanka wyrazową;-          magnetofon.PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.      WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ:Rozmowa z uczniami na temat urządzeń technicznych używanych w domach do codziennych prac. 2.      ĆWICZENIE: ZGADUJ- ZGADULA:Nauczyciel odczytuje treść zagadek, których rozwiązaniem są nazwy urządzeń technicznych. Uczniowie wybierają właściwą ilustrację i karteczkę z nazwą odgadniętego urządzenia i umieszczają na tablicy. 
 Weź z „plamy” rodek                                                        i z „ pasa” początek,całość oświetliciemny zakątek.      (lampa)      Lśni od szronui od śniegu.Masz kuchenny,biały biegun.  (lodówka)  Duży i mały,to dwaj przyjaciele:duży –miele na chleb mąkę,mały- kawę miele.                                (młynek) 
 Postawiona w kątchętnie łyka prąd.A jak wody nabierze,to bieliznę nam pierze.                                                                                       (pralka)   Nie smakują mu cukierkinie smakują lody.Za to z apetytem wielkim zjadakurz z podłogi.                                       (odkurzacz)    Co to za maszyna,odpowiedzcie dzieci,wrzucisz doń marchewkę,a soczek wyleci.                                       (sokowirówka)  
W wierszu pana Tuwimabyło…….ptasie.wy go chętnie słuchaciei w domu i w klasie.                                                                   (radio) Jaki aparatsłowo za słowem,niesie po drucienaszą rozmowę.                                            (telefon)  Stoi w domu skrzynka,która jasno świeci.To w niej oglądająśliczne bajki dzieci.                                                                            (telewizor)  
Na półce wieża,lecz bez rycerza.Głośna muzykapłynie z głośnika.  (wieża hi- fi) Garnek z pokrywką,a w niej spirala,uważaj – ciastoci się przypala.(prodiż) To urządzenielubię i cenię,bo w nim miksujęzdrowe jedzenie. (mikser)  
 W mokre włosyciepłem dmucha,aby głowa była sucha.                                 (suszarka) Kiedy je zepsujesz,nic nie uprasujesz.                                                    (żelazko)    Masz pożytek z niego duży:co mu powiesz, to powtórzy.Taśma się na szpulce kręci,nie zabraknie jej pamięci.                        (magnetofon) 
 3. UZUPEŁNIENIE DIAGRAMU:Uczniowie otrzymują ilustracje przedstawiające urządzenia techniczne. Zadaniem ich jest odgadnąć nazwę urządzenia i odszukać ją w diagramie.   
  
  
           

               

WRTYPKWSCADERTB
EASGHOBFTOSTERF
RSGHNMNCRDWFPRO
YWBMNPNMJKRBNTP
ROŻBMURRJULLŁIT
BTELŁTLŁPRALKAR
ZFLFGEDTTZ
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika