Scenariusz: „JESIEŃ W PARKU” SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Autor: Alicja Baran

„JESIEŃ W PARKU” SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLASY II       

    

1.      Cykl zajęć:  Pokonujemy tory przeszkód w terenie.

 

2.      Temat:  Jesień w parku.

 

3.      Miejsce ćwiczeń: Teren naturalny w pobliżu szkoły- park, las.

 

4.      Ćwiczący: Uczniowie klasy II / około 24 osób /

 

5.      Czas trwania zajęć: 45min

 6.      Cele zajęć: Umiejętności:  

Uczeń:   - wykazuje się umiejętnością pokonywania naturalnego toru przeszkód,

             - łączy bieg, skok i rzut na torze przeszkód,

            - umiejętnie wykorzystuje warunki terenowe do podnoszenia własnej sprawności.

 Sprawności:

Uczeń:    - doskonali wytrzymałość, szybkość i orientację poprzez aktywny udział w zabawach i pokonywaniu toru przeszkód.

 Wiadomości:   

Uczeń:       

 - zna zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w terenie,

 - wie, jaki powinien być odpowiedni strój do zajęć na powietrzu.

 Postawy:         

Uczeń: - angażuje się w zabawy grupowe,

            - odpowiednio zachowuje się podczas marszu,

            -  umie odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa   i porażki oraz przestrzega zasady „fair play”,

            - szanuje naturalne środowisko.                     

                            

Przyrządy i przybory:  pomoce naturalne /szyszki, liście, drzewa, kamienie, patyki, krzaki, dołki /, gwizdek.

Metody pracy:  zabawowo- naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu ( zadaniowa )     

 1. Czynności organizacyjno- porządkowe.

Zbiórka na boisku przed szkołą. Sprawdzenie gotowości do ćwiczeń w terenie- ocena stosowności ubioru. Sprawdzenie obecności. Omówienie zadań lekcji i zasad bhp. Uszeregowanie kolumny wyjściowej.

 2. Motywacja do ćwiczeń fizycznych.

Poznanie powyższych zabaw przyda się wam w czasie spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych, np.: podczas spacerów z rodzicami po parku lub lesie. Doskonalić będziecie sprawność fizyczną.

 3. Zabawa ożywiająca

1. „Wirujące listki”

Uczniowie biegną, podskakują i maszerują w rytmie podawanym przez nauczyciela. Zatrzymują się w takiej pozycji, w jakiej zastała ich przerwa.

 

2. „Spadające liście”

Uczniowie w trakcie marszu naśladują swoim ciałem ruch spadających liści.

 

3. „Łapiemy liście”

Uczniowie wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo z rękoma wyciągniętymi w bok.

 

4. „Omijamy kałuże”

W trakcie marszu uczniów do wyznaczonego miejsca nauczyciel podaje komendy:

- „Uciekamy przed deszczem” uczniowie szybko maszerują.

- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu.

- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże. 

 

5. „Jesienne cienie”

Uczniowie dobierają się w pary. Idą jedno za drugim. To, które jest z tyłu, naśladuje ruchy idącego z przodu.           

  

Zabawy te zastąpią rozgrzewkę i sprawią, że przejście do głównego miejsca zajęć odbędzie się sprawnie.

 

Można wykorzystać do podawania rytmu bębenek lub gwizdek.

  
CZĘŚĆ II – GŁÓWNA
 4. Organizacja zajęć

Po przybyciu na miejsce ćwiczeń dajemy dzieciom chwilowy odpoczynek.

Cel- rozpoznanie pobliskiego terenu.

Po określonym czasie przystępujemy do realizacji zadań – zabaw i toru przeszkód. 5. Zabawa orientacyjno – porządkowa.

1. „Znajdujemy budki dla ptaków”

Uczniowie swobodnie biegają po wyznaczonym przez nauczyciela terenie.

Na jego znak uczniowie łączą się w trójki. Dwie osoby tworzą z podniesionych rąk budkę, a trzecia jest ptakiem, który się tam chowa.

 

2. „Ptaki szykują się do odlotu”

Uczniowie swobodnie poruszają się w podskokach. Na sygnał nauczyciela łączą się w pary i podają sobie skrzyżowane ręce. Uczeń, który nie odnajdzie swojej pary zastępuje nauczyciel w podawaniu komendy.

 6. Tor przeszkód      

Uczniowie w parach stają naprzeciw siebie. Nauczyciel przechodząc przez „środek” par oddziela uczniów od siebie tworząc w ten sposób dwie drużyny, które ustawiają się obok siebie przed przygotowanym wcześniej torem przeszkód.

 

-   bieg slalomem między krzaczkami lub ułożonymi kamieniami,

 

-   bieg po powalonym drzewie /dzieci z małego rozbiegu wskakują na drzewo i przechodzą po nim jak po kładce/,

 

-   wyskok do gałęzi,

 

-   dotknięcie drzewa i zatrzymanie się na linii obok drzewa,

 

-   rzut kamieniem  lub szyszką do celu /cel znajduje się nad ziemią, np.: kretowisko lub ustawione patyki/ ,

 

-   powrót na linię startu przeskakując powalony pień z jednej strony na drugą,

 

-   upoważnienie następnego zawodnika do startu dotknięciem ręki.

 

Każdy z uczniów dwukrotnie lub trzykrotnie pokonuje tor przeszkód. Zawody wygrywa drużyna, która prawidłowo wykona wszystkie zadania i pierwsza zakończy bieg.

 

           

CZĘŚĆ III-  KOŃCOWA 

7. Ćwiczenia korekcyjno-uspokajające. 

1. Swobodny marsz uczniów w kierunku szkoły. Na umówiony sygnał gwizdka uczniowie przyjmują określoną pozycję (np. stają, przykucają, podskakują).

 

2. Zbieranie materiału przyrodniczego- każdy z uczniów zbiera dowolne rzeczy, np.: liście, żołędzie, kasztany, patyczki itd.

 

3. Marsz na wspięciu ze wznoszeniem rąk w górę. Uczniowie trzymając ręce w górze unoszą zebrane rzeczy, np.: liście. Następnie opuszczają ręce i  trzymają je przy boku.

Zwrócenie uwagi na wysokie unoszenie pięt i rąk.                                              

 8. Czynności porządkowe-podsumowanie lekcji           

Zbiórka przy szkole. Omówienie zajęć. Ocena aktywności. Wystawienie ocen. Pożegnanie uczniów.

 

           

      

  

 
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika