Scenariusz: Istoty żywe i ich budowa.

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy IV.

Celem zajęć jest wyjaśnienie uczniom pojęcia komórka oraz zapoznanie z elementami budowy wszystkich organizmów jedno i wielokomórkowych.

Pomoce : mikroskop, preparaty

Uczniowie przypominają nazwy przyrządów, które wykorzystują przyrodnicy do obserwacji różnych elementów przyrody, czym można obserwować obiekty niewidoczne gołym okiem ?  Nauczyciel prezentuje zasady działania mikroskopu elektronicznego, sposób zakładania preparatów, następnie uczniowie oglądają różne preparaty mikroskopowe.

Nauczyciel wyjaśnia wszelkie niejasności i odpowiada na pytania powstałe podczas oglądania preparatów. Wyjaśnia pojęcie komórka, tkanka, narząd, układ.

Uczniowie poznają przykłady i różnice między jedno,  a wielokomórkowcami .

Na zakończenie uzupełniają utrwalające wiadomości karty pracy.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika