Scenariusz: Dwa pstryki techniki- urządzenia domowe.

Autor: Alicja Baran

Temat: Dwa pstryki techniki- urządzenia domowe.

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :
·   odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje ·   grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów”, „deszcz pomysłów” itp.)Zajęcia w świetlicy, uczniowie z klas II i III

Cele lekcji:
Po zajęciach uczeń:
• wykaże się znajomością urządzeń technicznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym;
• samodzielnie przygotuje się do odegrania przyjętej roli ( przygotuje przebranie, wykona odpowiednie czynności charakterystyczne dla roli, wykaże się znajomością tekstu i zinterpretuje go wydobywając jego walory);
• lepiej radzi sobie z zadaniami wymagającymi wyobraźni i twórczego myślenia;
• zredaguje kilka zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń przy pomocy zdań z rozsypanki wyrazowej;
• odgadnie nazwy urządzeń na podstawie zagadek i odszuka je w diagramie;
• oceni pracę wykonaną przez kolegów;
• lepiej współpracuje w grupie.

Krótki opis przebiegu zajęć:
Zajęcia zaprojektowane zostały tak, aby połączyć ze sobą treści z zakresu edukacji teatralnej i bezpieczeństwa powszechnego dzieci.
Były to kolejne zajęcia z realizowanego w ciągu tygodnia cyklu „Zaczarowany świat techniki”. Wstępem do tych zajęć było powtórzenie na wcześniejszych zajęciach informacji o prądzie i elektryczności. Uczniowie mieli sposobność przypomnienia wiadomości z klasy I i II o urządzeniach technicznych i zasadach bezpiecznego ich użytkowania.

Słowa kluczowe:
urządzenia techniczne, prąd, bezpieczne użytkowanie, praca w grupach, odgrywanie ról

Zajęcia 1:Powitanie- badanie nastroju grupy
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy zabawą. Stajemy w kręgu i nie używając słów, tylko przy pomocy samogłosek, wyrażamy to, w jaki sposób się dzisiaj czujemy. Możemy także dołączyć do tego gest lub minę.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Na początku zajęć uczniowie mają za zadanie wyrazić swoje emocje, jak się czują w danej chwili, przy pomocy wyrazu twarzy, ruchu ciała i samogłosek („Rozmowa bez słów”, np.: Ooooo!!!; Uuuu!!!; Iiii…; Uuaaa…; Eeeeee…; Aaaaa….; O!). Jest to dobre ćwiczenie doskonalące umiejętności aktorskie oraz rozładowujące emocje.

Rozwiązywanie zagadek
Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Dzielimy się teraz na dwuosobowe grupy. Każda grupa otrzymała zestaw zagadek. Odczytujemy treść, rozwiązujemy zagadkę i znajdujemy odpowiednie hasło na podanych kartkach. Która z grup pierwsza odgadnie wszystkie zagadki podnosi rękę.

Pytania po rozwiązaniu zagadek:
• Czego dotyczą wszystkie te nazwy?
• Co łączy wszystkie te urządzenia?

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Rozwiązanie zagadek było wstępem do poznania tematu zajęć i do określenia, że będziemy zajmować się urządzeniami elektrycznymi.

Przed zajęciami przygotowałam tablicę z hasłem „Urządzenia techniczne”. Grupa, która jako pierwsza rozwiązała zagadki, miała prawo zawiesić ich treść i rozwiązanie na tablicy. Uczniowie z kolejnych grup zawieszali rozwiązania następnych zadań tworząc gazetkę informacyjną dotyczącą zajęć.

Znajdowanie nazw w diagramie
Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Dalej będziemy pracować w grupach. Otrzymaliście ilustracje przedstawiające pewne urządzenia techniczne. Są one wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Myślę, że w waszych domach także. Zastanówcie się, jak się one nazywają. Nazwy tych urządzeń zostały ukryte w diagramie w poziomych lub pionowych hasłach. Spróbujcie je odnaleźć.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Ważne, aby przypomnieć uczniom jaka jest różnica między wyszukiwaniem haseł w pionowych a poziomych rzędach. Okazało się to niemałym problemem dla niektórych uczniów.

Redagowanie haseł- rozsypanka wyrazowa
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Na dzisiejszych zajęciach zajmujemy się urządzeniami, które potrzebują prądu, aby mogły działać. Dlatego tez powtórzymy sobie najważniejsze zasady, którymi musimy się kierować przy ich obsłudze.
Dla każdej grupy przygotowałam zdania, które podzieliłam na wyrazy i trochę pomieszałam. Waszym zadaniem będzie uporządkować je i podać poprawne hasło. Która grupa zrobi to najszybciej, podnosi rękę.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Każda grupa po odczytaniu hasła miała za zadanie uzasadnić, dlaczego powinniśmy tak postępować przy obsłudze urządzeń elektrycznych.

Słuchanie wiersza
Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Usiądźcie w kręgu. Przeczytam wam wiersz pod tytułem „Katastrofa”. Posłuchajcie i zastanówcie się o czym jest mowa w wierszu.


KATASTROFA

W mieszkaniu ciemno,
świeczka płonie,
W lodówce powódź,
milczy radio,
nie dźwięczy dzwonek,
winda znowu
stanęła gdzieś między piętrami!
Pralka zamarła też w bezruchu,
gramofon rozpędzony zamilkł,
magnetofonu nikt nie słucha.
Zgasł telewizor kolorowy,
żelazko zimne, grzejnik też!
O szyciu także nie ma mowy,
kurz z odkurzacza śmieje się!
A wszystko, moi drodzy, stąd,
że wyłączono nagle prąd!
Jak byśmy więc bez prądu żyli
ten wiersz pokazał wam w tej chwili.

Znów płoną lampy- mrok się cofa
i szybko mija katastrofa!

Pytania do wiersza:
• Dlaczego wszystkie urządzenia przestały funkcjonować?
• Co się wydarzyło, gdy żadne z nich nie działało?
• Jak wyglądałoby nasze życie gdyby zabrakło prądu?

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Można poprosić jednego z uczniów, aby spróbował, bez wcześniejszego zapoznania się z tekstem, zinterpretować go w odpowiedni sposób. Będzie to dodatkowym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność interpretacji tekstów.

Wyobraź sobie...
Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Odliczę do trzech i osoby z tymi samymi numerami będą tworzyły grupy.
Spójrzcie na tablicę i przypomnijcie sobie, jakie urządzenia dzisiaj poznaliśmy. Rozmawialiśmy także o tym, jak wyglądałby świat, gdyby zabrakło prądu. Waszym zadaniem będzie teraz opisanie lub zaprojektowanie urządzenia, które zastąpiłoby jedno z urządzeń elektrycznych. Możecie sobie wybrać, jakie dowolne urządzenie chcecie opisać lub zaprojektować. Macie do dyspozycji duże arkusze papieru, kredki, farby, pisaki.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
W tym kroku wykorzystałam metodę „Wyobraź sobie” z zakresu aktywizujących metod twórczego i odkrywczego myślenia. Chciałam, aby uczniowie uświadomili sobie, że żyjemy w czasach, w których jesteśmy uzależnieni od urządzeń elektrycznych, że zawładnęły one całkowicie naszym życiem. Można także do tego tematu wykorzystać inne pytania, np. : „Jak oszczędnie gospodarować energią elektryczną, aby nie doszło do takiej sytuacji jak w wierszu?” lub „W jaki inny sposób pozyskiwać energię elektryczną?” i połączyć z treściami z zakresu edukacji ekologicznej.

Prezentacja wyników pracy
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Wybierzcie jedną osobę z każdej grupy, która zaprezentuje przygotowaną przez was pracę. Później zawiesimy wasze prace na gazetce dotyczącej urządzeń elektrycznych.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Uczniowie chętniej wykonywali pracę plastyczną. Liderzy grup odpowiadali na pytania kolegów, jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości.

Omówienie zadania domowego- przygotowanie inscenizacji
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Podzielcie się na dwuosobowe zespoły tak, abyście mieli możliwość spotykać się po zajęciach i przygotować na kolejne zajęcia.
Otrzymacie ode mnie wiersze, które opisują niektóre urządzenia techniczne. Waszym zadaniem będzie przygotować inscenizację związaną z jednym z urządzeń technicznych.

Polecenia dla uczniów:
• Każda grupa przygotowuje inscenizację według własnego pomysłu na podstawie otrzymanego wiersza
• Czas na przygotowanie przedstawienia: 1 tydzień
• Czas prezentacji na forum grupy: 5 min.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
W tym kroku posłużyłam się metodą odgrywania ról, symulacji i inscenizacji.
Do zajęć wykorzystałam książkę Włodzimierza Scisłowskiego „Dwa pstryki techniki” Wydawnictwo Poznańskie 1985, z której pochodzą wiersze do inscenizacji.

Opis roli nauczyciela i sposób oceniania
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Moja rola będzie polegała na obejrzeniu przygotowanych przez was przedstawień. Sami spróbujecie ocenić wasze inscenizacje. Dlatego musimy się zastanowić, na co będziemy zwracać uwagę oceniając pracę innych.

/Uczniowie stwierdzili, że przede wszystkim ocenią znajomość tekstu wiersza, sposób recytacji, dobór dekoracji, rekwizytów i kostiumów oraz ciekawe pomysły wykorzystane w przedstawieniu./

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Ważne jest, aby uczniowie spróbowali sami wcielić się w rolę oceniającego przedstawienie i krytycznym okiem spojrzeć na to, co przekazują nam inni. Może to być wstępem do obiektywnej oceny przedstawień teatralnych albo programów telewizyjnych.
Zakończenie zajęć- zabawa ruchowa
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Dobierzcie się w trzyosobowe grupy. Będę podawała wam nazwy urządzeń. Będę robiła to coraz szybciej, aż do momentu, gdy ktoś się pomyli. Grupa, która się pomyli zastąpi mnie w podawaniu komend.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Opis zabawy:
Pralka „Frania”: Dwie osoby trzymają się za ręce, a trzecia stojąc w środku obraca się.
Pralka automatyczna: Dwie osoby trzymają się za ręce, a trzecia stojąc w środku kręci głową.
Toster: Dwie osoby trzymają się za ręce, a trzecia stojąc w środku podskakuje.
Lodówka: Dwie osoby trzymają się za ręce, a trzecia stojąca w środku próbuje odchylić ich dłonie na zewnątrz.(otworzyć drzwiczki).
Mikser: jedna osoba stoi trzymając dłonie na głowie obracających się obok niej dwóch osób(udających łopatki).

Zajęcia 2: Powitanie
Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Usiądźcie w kręgu. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od przedstawienia się, ale w troszkę inny sposób. Każda kolejna osoba będzie musiała podać swoje imię i nazwę urządzenia, a potem powtórzyć imiona i nazwy osób wcześniej się przedstawiających. Może ja zacznę. Nazywam się Ala i jestem tosterem.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Zabawa ma na celu powtórzenie nazw urządzeń oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania i koncentracji.

Przedstawienie i omówienie przygotowanych inscenizacji
 Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Zastanówcie się teraz, w jakiej kolejności będziecie prezentować swoje inscenizacje. W czasie występu jednej grupy pozostali uczniowie wezmą pod uwagę wszystkie te elementy, o których mówiliśmy na poprzednich zajęciach.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Dobrze byłoby, aby uczniowie przypomnieli sobie, na co mieli zwrócić uwagę przy ocenie inscenizacji. Mogą też wszelkie uwagi zapisywać na kartkach.
Prezentacja pracy uczniów
Prace/działania/wypowiedzi uczniów:
Z grupą dzieci biorących udział w zajęciach prowadzę zajęcia z zakresu edukacji teatralnej (drugi rok), dlatego też spodziewałam się, że poradzą sobie z przygotowaniem ról i odpowiednim ich interpretowaniem. Z dużym zaangażowaniem poczyniły przygotowania do inscenizacji. Bardzo dobrze przygotowały się po względem interpretacji tekstu, ruchu scenicznego. Bardzo słabo jednak dopracowały stronę techniczną przedstawienia, czyli kostiumy i scenografię. Tylko jedna grupa zastosowała minimalne środki, ale za to bardzo ciekawe. Dzieci wpięły sobie we włosy "antenki" z drutów i posłużyły się wełną dla zobrazowania fal radiowych.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika