Scenariusz: Bądź ostrożny.

Autor: E. O

Dzieci śpiewają piosenkę pt Uliczne sygnały, następnie oglądają duże plansze przedstawiające różne sytuacje na drodze, uczniowie wybierają te , które ich zdaniem pokazują prawidłowe poruszanie się po drogach, uzasadniają swój wybór.

Następnie wszystkie dzieci wraz z nauczycielem wychodzą ze szkoły na pobliską, ruchliwą drogę, odczytują mijane po drodze znaki, przechodzą na drugą stronę ulicy w odpowiednim miejscu.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika