Scenariusz: Gatunki pionierskie.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy IV, mające na celu wyjaśnienie pojęcia "gatunek pionierski" w przyrodzie .

Uczniowie wypowiadają się na temat znaczenia pojęcia "gatunek pionierski" oraz z czym im się on kojarzy. Następnie nauczyciel wyjaśnia, że w przyrodzie są to gatunki, które jako pierwsze zasiedlają teren pozbawiony roślinności. Uczniowie dowiadują się, że są to organizmy bardzo wytrzymałe na braki wody czy składników pokarmowych. Przykładem takiego gatunku jest porost.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę przyrodniczą , której hasłem głównym jest słowo pionier.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika