Scenariusz: Naturalne i sztuczne lasy.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy V mające na celu przybliżenie uczniom ekosystemów leśnych.

Uczniowie rozwiązują wspólnie na tablicy rebus. którego rozwiązaniem  jest pojęcie "ekosystem leśny ". wypowiadają się na temat : Co tworzy ekosystem leśny ? Czy wszystkie składniki ekosystemu są jednakowo potrzebne ?

Nauczyciel informuje uczniów o tym ,że las może być naturalny, zbliżony do naturalnego, sztuczny . Uczniowie dowiadują się, że w Polsce lasów pierwotnych, naturalnych już prawie nie ma, a resztki znajdują sie pod ochroną w parkach narodowych. Prawie wszystkie polskie lasy były sadzone przez człowieka.

Nauczyciel zapoznaje uczniów ze znaczeniem pojęcia "monokultura" czyli las gdzie rosną drzewa tylko jednego gatunku.

Na zakończenie uczniowie rozwiązują przeplatankę  ( po krętej lini  dochodzą do litery ), po rozwiązaniu której dowiadują się gdzie w Polsce rośnie las naturalny.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika