Scenariusz: Zabawy ekologiczne.

Głos został oddany.

Autor: PP11

 

ZABAWY EKOLOGICZNE

1. Zabawa ekologiczna pt. ,,Mieszkańcy różnych środowisk''

Pomoce( ilustracje różnych środowisk przyrodniczych: las, łąka,    

ogródek, park), obrazki różnych zwierząt i roślin.

  • Cel zabawy: Przyporządkowywanie odpowiednich roślin i

             zwierząt do danego środowiska, nazywanie ich.

  • Przebieg zabawy:

        Dzieci podzielone są na 4 zespoły w/g koloru szarf. Kapitan

danego zespołu wyciąga ilustracje z danym środowiskiem,

pozostali uczestnicy spośród różnych zwierząt i roślin wybierają

te, które są właściwe dla danego środowiska.

2. Zabawa ekologiczna pt. ,, Czy znasz te liście i owoce drzew?''

     Pomoce( ilustracje drzew: dąb, jarzębina, kasztanowiec, klon, 

     sosna, świerk), ilustracje różnych liści i owoców. 

  • Cel: Rozpoznawanie i nazywanie liści i owoców popularnych

            drzew.

  • Przebieg zabawy:

   Dzieci w zespołach mają dobrać do ilustracji danego drzewa

   odpowiedni liść i owoc.

3. Wyścig „zdrowa żywność"- dziecko na linii startu otrzymuje emblemat ilustrujący „zdrowy produkt" i biegnie z do wyznaczonego miejsca - przyklejając na koszulce wyznaczonej osoby.

4. Zabawa dydaktyczna „Drzewo smutne i drzewo wesołe" w oparciu o wiersz J.Pisarskiego pt. „Zielone serce".


1. Na skraju rosło drzewo
szeroko, rozłożyście
srebrzystą miało korę
zielonosrebrne liście.

2.Słuchali chętnie ludzie,
przechodząc obok drzewa
jak wietrzyk wśród gałęzi
wesołe piosnki śpiewa .

3.Lecz przyszedł mały urwis
ukradkiem wyjął nożyk
bo napis chciał wyskrobac
w srebrzystej , cienkiej korze.

4.Wycinał pomalutku
literkę po literce
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce

Celem zabawy jest uświadomienie wpływu różnych czynników na przyrodę.
Na arkuszach narysowane są dwa drzewa. Jedno jest smutne (zarys smutnej twarzy), drugie uśmiechnięte, wesołe. Na kartkach narysowane są różne czynniki środowiska i działalności człowieka, które hamują ( w przypadku drzewa smutnego) lub ułatwiają ( drzewo wesołe ) rozwój drzew. Zadaniem dzieci jest dopasowanie obrazków do drzew z uwzględnieniem podziału drzewa na korzenie, pień i gałęzie.

5. Zabawa „Kto pierwszy".

Zwierzęta biorą często śmieci za pokarm, co powoduje najczęściej zatrucie lub śmierć. Szczególnie dotyczy to ptaków wodnych, gdyż śmieci w wodzie rozpadają się na drobne cząsteczki. Wiele ptaków połyka je w dużych ilościach. Śmieci zajmują w żołądku miejsce prawdziwego pożywienia, co powoduje osłabienie i powolną śmierć zwierzęcia.

Do zabawy potrzebne są tacki, pojemniki i przedmioty oznaczające pożywienie, śmieci i truciznę. Na tackach wysypujemy kaszę (pożywienie), ryż (śmieci), koraliki (trucizna). Zadaniem dzieci (zwierzątek) jest „jedzenie" , tak szybko jak to tylko możliwe. Powinni używać palców tak, jak ptak używa dzioba. Należy przez 60 s. przekładać uchwycone kawałeczki z tacki do pojemnika. Po zakończeniu oglądamy zawartość pojemnika i liczymy, ile i jakich kawałeczków jest najwięcej. Wyniki porównujemy z danymi:

- 1 „śmieć" na dziesięć kawałków „pożywienia" - jest to nieszkodliwe dla ptaków;

- 2-4 odpadki na dziesięć kawałków „pożywienia" - ptak słabnie;

- 5 odpadków na dziesięć kawałków „pożywienia" - ptak umiera z głodu;

- 1- 2 kawałki trucizny  - powodują śmierć ptaka.

Wyciągnięcie wniosków .

6. Zabawa „Uwolnij się od śmiecia" .

Zabawa ta pokazuje nam  jakie mogą być skutki zaplątania się zwierząt w śmieci.

Każdy uczeń podnosi rękę do góry tak, aby palce stanowiły dziób, dłoń głowę, a przedramię szyję. Ręka dziecka to głowa ptaka wodnego o długiej szyi. Ptak ten szukając pożywienia zaplątuje się w starą sieć rybacką  lub inny tego typu śmieć (każdy uczeń nakłada sobie na rękę gumkę recepturkę). Następnie próbuje wyplątać się z sieci, ale nie może sobie pomóc żadną częścią swojego ciała.

Dzieci wyciągają wnioski, co w takiej sytuacji czeka ptaka, który jest młody i jeszcze jego szyja urośnie .

7.Zabawa dydaktyczna „Sprzątamy las".

Na podłodze rozłożone są różne odpadki: pudełka, butelki, gazety, plastikowe torebki itp. Oraz pojemniki z napisami: makulatura, plastik, szkło. Dzieci oglądają porozrzucane śmieci, omawiają, z czego są zrobione. N. pokazuje dzieciom pojemniki na odpady i wspólnie z dziećmi ustala, co powinno znaleźć się w każdym koszu. Przy muzyce dzieci spacerują po całej sali i „sprzątają las"- zbierając i segregując śmieci do pojemników.

 

8.Zabawa ruchowa przy piosence „Eko - ekologia

Eko, eko - ekologia

Eko - eko, ekologia
To higiena i biologia
To ochrona czystej wody
To działania dla przyrody

Ref.:
Eko, eko, ekologia
Żeby Odra była modra
Żeby było w niej mniej śmieci
Niech zadbają o to dzieci

Kiedy masz ochotę zjeść loda - to jesz!
Kiedy chcesz się napić, to pijesz co chcesz
Lecz po każdym lodzie zostanie
papierek
A po coli, sokach - stosy puszek
i butelek
Jeśli masz ochotę na Frugo - to pijesz
Jeśli chcesz być czysty, to często
się myjesz
Żebyś mógł się umyć, musi być
czysta woda
Czyste środowisko i czysta przyroda

Ref.:
Eko, eko, ekologia
Żeby Odra była modra
Żeby było w niej mniej śmieci
Niech zadbają o to dzieci

Nie wyrzucaj gazet, daj je na
makulaturę
Bo z makulatury mamy
papier i lekturę
A z papieru można zrobić
książki i zabawki
Dzięki temu będzie więcej drzewa
na huśtawki
Posegreguj śmieci - tutaj szkło, 
a tam metale
Z plastiku w fabryce zrobią mnóstwo
nowych lalek
Kapsle i butelki, stare szmaty daj
do skupu
Za to kupisz pyszne lody, parę butów.

 

9. ,, Zdrowe drzewo - chore drzewo'' - pantomima.
Na hasło ,,Zdrowe drzewo'' - dzieci wymachują rękami nad głowami, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.
Na hasło ,,Chore drzewo'' - dzieci nachylają się i opuszczają bezwładnie ręce do przodu.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika