Scenariusz: Zdrowiej i świadomiej żyć.

Głos został oddany.

Autor: PP11

KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH WDN-u

Dzieci 6-letnie

 

TEMATYKA: Zdrowiej i  świadomiej żyć!

 

1. PODSTAWA PROGRAMOWA:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1.1.    - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;

3.3. - uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4.3. - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;

5.1. - dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

8.4. - śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach;

14.4. - interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

 

2. CELE OGÓLNE:

 • rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie w różnoraki sposób,
 • rozwija logiczne myślenie poprzez obserwację, doświadczenia, uogólnianie, kojarzenie iwnioskowanie,

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE (UMIEJĘTNOŚCI):

 • rozumie znaczenie powietrza dla istot żywych,
 • poznaje właściwości powietrza za pomocą doświadczeń iobserwacji,
 • wyjaśnia szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka,
 • rozbudza własne zainteresowania poznawcze,
 • doskonali umiejętność formułowania wniosków po przeprowadzeniu doświadczenia,
 • rozumie szkodliwy wpływ dymu papierosowego na zdrowie człowieka,
 • interesuje się czytaniem,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
 • rozwija ekspresję ruchową i czerpie radość ze wspólnej zabawy,
 • współdziała w zespole,
 • doskonali pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach;
 • emocjonalne angażuje się w słuchaną muzykę i wyraża ją tańcem,

4. METODY:

   -czynna-wyrażanie siebie poprzez działanie w zabawie, tańcu, rozwiązywaniu zadań, prowadzeniu doświadczeń;

   -oglądowa-ilustracje, pomoce do zajęć - przedmioty wykorzystane do doświadczeń,  

   - słowna-pogadanka, opowiadanie, piosenki;

   - elementy pedagogiki zabawy;

   - ćwiczenia na myślenie Paula Dennisona;      

5. FORMA: indywidualna, zespołowa i grupowa

6. POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- Ilustracje do opowiadania naklejone na pudełku, napisy, ilustracje (płuca człowieka, smok, smog, źródła dymów, zmysły), plakaty (lodówka, piramida zdrowia), zadania do wykonania dla dzieci, pomoce do doświadczeń (baloniki, słomka, butelka z wodą, strzykawka, świeczki), nagrania z piosenkami

7. PRZEBIEG ZAJĘĆ.

1) Zabawa wprowadzająca z elementem tańca „Stań ze mną w koło"

2) Zaproszenie do Teatru Pudełko

Dzieci siadają w rzędach zapraszając się kolejno słowami: „Miejsce po mojej prawej stronie jest puste, zapraszam na nie..."

3) Teatrzyk Pudełko „O kominie, który przestał dymić"

4) Rozmowa kierowana w oparciu o historyjkę obrazkową oraz ilustracje

- pytania dotyczące treści historyjki

- rozmowa nt. wszędobylstwa powietrza - ilustracja przedstawiająca płuca człowieka

- szkodliwość dymów różnego rodzaju, szczególnie papierosowego (astmy, choroby ludzi, zwierząt i roślin), pochodzenie dymów - ilustracje

- smog - smok: analiza słuchowa wyrazów, objaśnienie znaczenia, koniecznść dbania o czystość powietrza

5) Ćwiczenia Paula Dennisona

- ruchy naprzemienne

- sowa

- leniwa ósemka

- pozycja Dennisona

6) Zabawy badawcze z powietrzem - doświadczenia

a) Wstrzymywanie powietrza w płucach

b) Sprawdzanie czy znajduje się wewnątrz przedmiotów (nadmuchanie balonu, zakręcona butelka pływająca, odkręcenie jej pod wodą, robienie bąbelków długa rurką, strzykawka)

c) Zapalone dwie świeczki, wstawienie jednej pod słoik - wyjaśnienie przyczyn zgaśnięcia tej właśnie świeczki

d) Butelka z nałożonym na szyjkę balonem włożona do gorącej wody - balon wypełnia się powietrzem (balony latające wypełnione gorącym powietrzem)

7) Zabawa do piosenki „Owocowy blues"

8) Rozmowa przy obrazkach: LODÓWKA, PLAKAT „ŻYJ ZDROWO", PIRAMIDA ZDROWIA

Odczytywanie napisów na plakacie, wypowiadanie się na temat zasadności stosowania się  do zamieszczonych tam zasad.

Wspólne tworzenie Piramidy Zdrowia - umieszczanie obrazków wg uznania i uzasadnianie wyboru.

9) Zabawa integracyjna „Sałatka owocowa"

10) Zmysły - to, czym poznajemy otaczający nas świat

Dobieranie pasujących do siebie napisów i obrazków (oko, ucho, ręka, nos, język - wzrok, słuch, dotyk, węch, smak)

Wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie: - co może szkodzić naszym narządom zmysłów?

11) Karta pracy „Co robić, by zdrowym być?"

- Czystość to zdrowie. Otocz linią przedmioty, które będą ci potrzebne włazience

- Który z wymienionych pokarmów jest najzdrowszy? (ciastko, jabłko, czekolada) - narysuj je

- Narysuj dwa owoce, które lubisz

- Narysuj zwierze, które daje mleko

- Otocz linią warzywa

- Narysuj jedno warzywo, które ma kolor czerwony i jedno w kolorze ziel

- Narysuj przedmiot, którym lekarz lub mama mierzy temperaturę ciała

- Otocz pętlą to, co jest potrzebne pielęgniarce

- Narysuj co najbardziej szkodzi płucom każdego człowieka

12) Podsumowanie zajęć - wspólny śpiew piosenki pt. „Zdrowa piosenka"

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika