Scenariusz: LEKCJA W LESIE O LESIE

Autor: Dorota Zienkowicz

„Przyroda bez nas może istnieć, ale my bez przyrody nie” jest myślą przewodnią działań w zakresie edukacji ekologicznej w naszej szkole. Biorąc pod uwagę treści ścieżki ekologicznej jak również fakt, iż najważniejszy w nauczaniu przyrody jest bezpośredni kontakt z przyrodą organizowane są dla uczniów zajęcia w terenie.
Jedna z form były zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Lubuskie” w Jeziorach Wysokich prowadzone przez Specjalistę Służby Leśnej ds. Edukacji Ekologicznej. Była to „Lekcja w lesie o lesie”, której organizatorem była p.Dorota Zienkowicz a uczestnikami uczniowie kl.IV i V. Celem naszych zajęć było:
ŘUzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktyczną znajomość przyrody,
ŘZdobycie doświadczeń przyrodniczych za pomocą zmysłów,
ŘPoznanie pracy leśnika i leśnictwa jako jednej z gałęzi gospodarki Polski,
ŘWyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Pierwszym punktem zajęć była wędrówka ścieżką przyrodniczo-leśną, podczas której uczniowie poznawali przyrodę za pomocą wszystkich swoich zmysłów; utrwalali swoje wiadomości nt warstwowej budowy lasu; rozpoznawali gatunki roślin poszczególnych warstw; wsłuchiwali się w odgłosy ptaków; zapoznali się z zależnościami między organizmami w lesie jak również z funkcjonowaniem lasu i pracą leśnika. Formami ochrony przyrody w Polsce są m.in. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt i pomniki przyrody. Te formy ochrony przyrody uczniowie obserwowali podczas zajęć.
Kolejnym punktem lekcji było zwiedzanie sal wystawowych, w których prezentowane były 4 podstawowe działy leśnictwa:

  Hodowla lasu

  Ochrona lasu

  Ochrona przyrody

  Użytkowanie lasu.

Na zakończenie zajęć obserwowaliśmy piękne krajobrazy z tarasu widokowego wieży przeciwpożarowej.
Swą wizytę w Ośrodku Przyrodniczo-Leśnym zakończyliśmy przy ognisku, gdzie piekliśmy kiełbaski i dzieliliśmy się swoimi wrażeniami.

Jako nauczyciel przyrody pragnę zachęcić wszystkich nauczycieli do zorganizowania podobnej lekcji. Refleksje zarówno moje jak i uczniów –uczestników zajęć pozwalają sądzić, iż treści programowe realizowane w ten sposób świetnie korespondują z oczekiwaniami uczniów. Zaplanowane cele zajęć zostały w pełni zrealizowane.

[Dorota Zienkowicz]

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika