Scenariusz: Turniej wiedzy o lesie.

Autor: E. O

Zestaw pytań dla uczniów klas IV-VI zawiera 25 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych i 1 pytanie opisowe. Wszystkie pytania związane są z lasem jego funkcjami, warstwami, florą i fauną. Pytanie opisowe brzmi : Co może zrobić człowiek aby uchronić las przed zniszczeniem ? Uczniowie mają 60 minut na napisanie testu. Po dokładnym sprawdzeniu, w terminie 3 dzni komisja ogłasza wyniki szkolnego turnieju wiedzy o lesie i jego mieszkańcach.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika