Scenariusz: RECYKLING – TO SIĘ NAM OPŁACA

Autor: Brak danych

SCENARIUSZ AKCJI EDUKACYJNEJ

TEMAT: Czy śmieci to problem?
Recykling, to się nam opłaca!

CELE LEKCJI:

W wyniku udziału w zajęciach uczniowie:
· rozumieją pojęcia: wysypisko i odpady, surowce wtórne, recykling,
· umieją określić, na czym polegają zagrożenia związane z odpadami komunalnymi,
· znają wady istniejącego konsumpcyjnego stylu życia oraz rozumieją, że stan środowiska i jego estetyka zależą także od nich,
· potrafią wymienić zalety recyklingu,
· potrafią ocenić stopień zależności między swoim zachowaniem a kondycją środowiska naturalnego,
· prezentują własny sposób na propagowanie wiedzy o recyklingu,
· posiadają postawę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

· hasła z objaśnieniami (surowce wtórne i recykling),
· symbol recyklingu,
· towary, na których jest znak recyklingu,
· karty pracy indywidualnej – ilustracja trzech symboli recyklingu, pośród których jeden narysowany jest prawidłowo,
· ilustracje miejskiego wysypiska śmieci i odpadów z podpisami,
· encyklopedia, wiadomości z internetu,
· ilustracje do gry planszowej „Recykling” (zbiórka, selekcja, ponowne użycie),

· rekwizyty do ćwiczeń: bibuła, tusz, woda,
· odpady z gospodarstwa domowego jednej rodziny,
· podpisane pojemniki do segregacji śmieci,
· arkusze papieru, kolorowe kartki papieru, flamastry, taśma samoprzylepna, szpilki, pinezki,
· projekty i modele pojemników do segregacji odpadów.


METODY I FORMY PRACY:

· „burza mózgów”,
· eksperyment,
· gry i zabawy dydaktyczne,
· dyskusja,
· działalność praktyczna,
· praca indywidualna, grupowa i zbiorowa,
· ćwiczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemu.


STRUKTURA LEKCJI PROBLEMOWEJ:

1. Wytworzenie sytuacji problemowej:

· Uczeń wnosi kosz śmieci informując, że jest to symboliczna zawartość odpadów z jednego gospodarstwa domowego, zebrana w ciągu jednego dnia.
Korzystając z rękawicy wyjmuje poszczególne elementy układając je na folii, którą jest wyłożony stół. Inspiruje do dyskusji. Pojawia się pytanie: czy śmieci to problem?
Wyjaśnienie pojęć: wysypisko i odpady (umieszczenie na tablicy ilustracji z podpisami).

· Uczniowie w grupach wykonują eksperyment: na krążek bibuły, na której narysowany jest dom i jego otoczenie za pomocą zakraplacza z tuszem robią plamę. Jest to wysypisko śmieci. Dzieci mają wyobrazić sobie, że pada deszcz (uczniowie spryskują plamę wodą). Pojawiają się pytania:
- Co obserwujesz?
- Co stanie się jeśli w pobliżu wysypiska będzie przepływać rzeka?
- Co dzieje się, gdy padają obfite deszcze?
- Czy człowiek będzie miał dość bezpiecznej przestrzeni do życia, jeśli będzie coraz więcej śmieci i wysypisk?
Omówienie spostrzeżeń, wyciągnięcie wniosków.

· Zastanawianie się nad problemem: na czym polega uciążliwość odpadów, wysypisk śmieci?
Podanie informacji z internetu ( informacje prezentują uczniowie w formie wiadomości telewizyjnych):
- przeciętna ilość odpadów domowych na 1osobę w Polsce to 245 kg,
- Jedno wydanie popularnej gazety wielonakładowej pochłania 4000 drzew.
- Z powodu plastikowych odpadów trafiających do mórz i oceanów , rocznie na świecie ginie około 2 mln ptaków i ssaków wodnych.
- Rozkład plastikowej butelki wyrzuconej na śmietnik może trwać do 500 lat, jeśli w ogóle kiedyś zniknie, gdyż zawsze zostają drobne kawałki, które nie ulegają rozkładowi.
- Papierosy z filtrem w sprzyjających warunkach potrzebują czasem nawet dwóch lat na zniszczenie go albo, dokładniej, na zredukowanie do minimalnych rozmiar.
- Guma do żucia nie ulega całkowitemu rozkładowi, mimo to proces ten trwa około 5 lat.
- Bibuła, lignina w ciepłym, wilgotnym środowisku ulega rozkładowi w ciągu około 3 miesięcy. W suchym środowisku proces ten może trwać znacznie dłużej. Zależy on od rodzaju papieru.
- Rozkład papierowych chusteczek może trwać całe miesiące. Z kolei gazety – nawet przez dziesięciolecia. Gazety, znalezione niedawno na wysypisku śmieci w Arizonie (USA), wydano przed 40 laty, a wyglądały jak prosto z drukarni.
- Wyroby metalowe zasadniczo nie podlegają biodegradacji. Rocznie wyrzucamy tysiące ton puszek po napojach. Prawie połowę puszek po napojach można ponownie wykorzystać.
- Szkło nie ulega rozkładowi. Archeolodzy znajdują szklane wyroby nawet z 2000 r. p.n.e. Szklana butelka może zostać w ziemi na zawsze – chyba, że zostanie przerobiona na nową.

· „Burza mózgów” : Co powinni robić ludzie, żeby było mniej śmieci?
Podanie sposobów pozbywania się odpadów.

· Wprowadzenie pojęć: surowce wtórne i recykling. Umieszczenie na tablicy haseł z objaśnieniami.

· Uświadomienie kolegom, że najskuteczniejszą metodą odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów domowych jest segregacja ( czyli dzielenie na grupy ze względu na rodzaj materiału) w miejscu ich powstawania czyli w gospodarstwach domowych.

· Zabawa „Gdzie z tym śmieciem?”: segregowanie śmieci wysypanych na początku zajęć na stół do odpowiednich pojemników w celu ponownego ich wykorzystania:
- „kompost” – chleb, ogryzki,
- „makulatura”- papier, pudełka kartonowe,
- „szkło” – butelki, słoiki,
- „metal” – puszki,
Dzieciom pozostały jeszcze worki foliowe, butelki plastikowe, kubki po jogurtach, których nie można przyporządkować do żadnego pojemnika.

· Uczeń: Te opakowania są lekkie, wygodne w użyciu dla człowieka. Dla przyrody są to najgorsze odpady, z których nie da się już nic zrobić. A zatem w jaki sposób można zmniejszyć ich ilość?

· „Burza mózgów” – propozycje kolegów (zamiast worków używać papier, śniadania nosić w pojemnikach, kupować napoje w szklanych butelkach, plastikowe reklamówki używać wielokrotnie....).

· Uczeń prowadzący podpowiada jeszcze jeden przykład zmniejszania ilości odpadów – kupowanie towarów, na których umieszczony jest znak recyklingu. Pokaz symbolu (umieszczenie znaku na tablicy). Pokaz opakowań, na których widnieje taki symbol.

· Zadanie na spostrzegawczość: uczniowie otrzymują kartki i spośród trzech symboli recyklingu wybierają jeden, który został narysowany prawidłowo.

· „Gra recykling: zbiórka – selekcja – ponowne użycie” - praca samodzielna utrwalająca rozumienie znaczenia selektywnej zbiórki odpadów (prawidłowe przyporządkowanie odpadów - ilustracji do kolorowych namalowanych pojemników ).


· Uświadomienie kolegom i koleżankom, że sprawdzoną metodą informowania o różnych problemach dużych grup ludzi jest tak zwana reklama społeczna.
Praca plastyczna w grupach: wykonanie plakatu „Recykling – to się nam opłaca!”
Umieszczenie na tablicy plakatów przygotowanych przez grupy.

· Przedstawienie opracowanych przez uczniów klas trzecich projektów i modeli pojemników do segregacji odpadów w gospodarstwie domowym.


2. Podsumowanie akcji edukacyjnej:

· Przypomnienie, na czym polega recykling, jakie korzyści wynikają z recyklingu.

Wniosek:
O konieczności dbania o środowisko naturalne Ziemi jak i o korzyściach wynikających z recyklingu powinna wiedzieć jak największa grupa osób, ponieważ segregacja odpadów domowych w miejscu ich powstawania jest najskuteczniejszą metodą odzyskiwania surowców wtórnych.
Zaproponowanie umieszczenia na terenie szkoły pojemników do segregacji odpadów organicznych, papieru, metalu i plastiku.SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ W RAMACH KONKURSU FRUIT – TELLA
„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2002”
AKCJI EDUKACYJNEJ „RECYKLING – TO SIĘ NAM OPŁACA”Po wykonaniu obowiązkowych zadań konkursowych uczniowie klas III postanowili podzielić się z innymi zdobytą wiedzą o konieczności segregacji odpadów w celu ich ponownego przetwarzania. Spośród wielu propozycji propagowania wiedzy o recyklingu wybrali przeprowadzenie „ciekawej lekcji” wśród koleżanek i kolegów klas młodszych swej szkoły. Wspólnie z wychowawczyniami opracowali scenariusz lekcji, (będący załącznikiem sprawozdania) uwzględniający w szeroki sposób działalność praktyczną uczniów klas I–II (eksperyment, zabawa, gra, praca plastyczna) oraz aktywizujące metody pracy (praca w grupach, „burza mózgów”). Lekcja pod hasłem „Recykling – to się nam opłaca” została przeprowadzona pierwszego dnia wiosny (21.03.2003 r) w związku z rozpoczynającymi się porządkami wiosennymi w gospodarstwach domowych. Jej uczestnikami byli uczniowie klas: I a, I b, II a, II b ze swymi wychowawczyniami oraz dyrektorzy szkoły. Zajęcia przeprowadzili pod okiem wychowawczyń klasy III a i III b sami uczniowie tych klas.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika