Scenariusz: Jak zachować się w lesie ?

Głos został oddany.

Autor: E. O

Zajęcia dla grupy 6-latków. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady prawidłowego zachowania się w lesie. Rozmawia z dziećmi na temat przestrzegania tych zasad. Następnie pani czyta wiersz W. Badalskiej pt. Szumi las :

 „ Szumi las, szumi gaj,
Szumi w lesie rzeczka.
Przyjechała z miasta
Wesoła wycieczka.

Ktoś gwiżdże, ktoś śpiewa,
Ktoś goni zające,
Ktoś głośno pohukując
Budzi echo śpiące.

Na gałązce brzozy
Ptaszek się kołysze:
Kochana wycieczko
Prosimy o ciszę!”

Dzieci zastanawiają się nad zachowaniem gości z miasta w lesie, oceniają te zachowanie, odpowiadają na pytanie  : dlaczego mieszkancy lasu prosiły wycieczkę  o ciszę ?  Wspólnie z nauczycielem dzieci układają regulamin prawidłowego zachowywania się w lesie podczas wycieczki przedszkolaków i innych dzieci. 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika