Scenariusz: Karta pracy: Ziemia w Układzie Słonecznym

Głos został oddany.

Autor: I. Samołyk

  1. Teorię ...................................... opracował Mikołaj ......................................

Nazwa tej teorii pochodzi od greckiego słowa helios oznaczającego ....................................

Mówi ona o tym, że w środku Układu Słonecznego jest ........................... a ........................ obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca.

 

2. Wymień ciała niebieskie: ...................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

  1. Ciało niebieskie, które krąży po orbicie i świeci światłem odbitym to .............................
  2. Gorące ciało niebieskie, które świeci własnym światłem to ..........................................
  3. Najbliższą nas gwiazdą jest .......................................

 

  1. Uzupełnij kolejność planet od Słońca:

Merkury, ..................., Ziemia, ........................., ......................., Saturn, Uran, Neptun, ..........................

 

  1. Ruch obrotowy to ruch .......................... wokół ................................................

Trwa on  ............................ i powoduje .................................................................................

 

6. Ruch obiegowy to .............................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

8. Jeden obrót globu ziemskiego trwa ........................................

 

9. Ziemia obraca się z ......................................... na ......................................

 

10. Następstwem ruchu obrotowego Ziemi jest:

a)

b)

c)

 

10. Podaj kiedy rozpoczyna się astronomiczna:

wiosna ...................................                              lato .........................................

jesień ....................................                               zima .......................................

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika