Scenariusz: Karta pracy: Układ Słoneczny

Głos został oddany.

Autor: I.Samołyk

Ciało niebieskie krąży po orbicie,

świeci światłem odbitym

 

gwiazda

 
1. Obserwując niebo w różnych porach dnia i nocy możesz zobaczyć ciała niebieskie: gwiazdy, planety, Księżyc, sztuczne satelity. Połącz za pomocą linii termin astronomiczny (gwiazda, planeta) z jego definicją.

 

 

 

       
 

planeta

 

 
   

Gorące ciało niebieskie,

świeci własnym światłem

 

 
 
 

 

 

 


2. Wybierz i podkreśl zdania, które opisują obrotowy ruch Ziemi.

  • pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny
  • Ziemia wykonuje ten ruch wokół Słońca
  • następstwem ruchu jest występowanie pór roku
  • następstwem ruchu jest dzień i noc

 

3. Przeczytaj uważnie tekst i dokończ zamieszczone pod nim zdania.

 

Był astronomem, matematykiem, lekarzem i duchownym. Najbardziej związany był z Toruniem i Fromborkiem. Jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich” dotyczyło obrotu Ziemi wokół własnej osi i obiegu jej wraz z innymi planetami dookoła Słońca. Stworzona przez niego teoria heliocentryczna była zaprzeczeniem dotychczas obowiązującej teorii geocentrycznej. Na podstawie licznych dowodów obserwacyjnych, nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że to nie Ziemia lecz Słóńce znajduje się w centrum Układu Słonecznego.

 

Uczony, o którym mowa w tekście nazywał się .....................................................................................

    i był narodowości ........................................................

Teoria heliocentryczna głosi, że:

  • ...................................................................................................................................................
  • ...................................................................................................................................................
  • ...................................................................................................................................................

 

4. Znam następujące planety Układu Słonecznego:  .....................................................................................

..................................................................................................................................................................   .........................................................................................................................................................................  

 

5. Moment w ciągu dnia, kiedy Słońce jest najwyżej na sferze niebieskiej nazywa się .................................

.........................................................................................................................................................................

W tym momencie dnia cień rzucany przez przedmiot wskazuje kierunek .....................................................

 

6. Ruch obiegowy Ziemi – to ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7. Ziemia obraca się (zaznacz poprawną odpowiedź):


·                   z południa na północ

·                   z północy na południe

·        ze wschodu na zachód

  • z zachodu na wschód

8. Poszczególne punkty naszej planety w ciągu jednej godziny przesuwają się o .................. stopni długości geograficznej

 

9. Z największą prędkością poruszają się punkty położone na (zaznacz poprawną odpowiedź):


  • Zwrotniku Raka
  • biegunach

·                    równiku          


 

10. Aby obrócić się o 1 stopień długości geograficznej Ziemia potrzebuje...........................................(czasu).

 

11. Podaj daty górowania Słońca w zenicie na:

a) Zwrotniku Raka .............................................................

b ) Zwrotniku Koziorożca .............................................................

c) równiku .............................................................

 

12. W którym punkcie są wymienione tylko planety?

a) Jowisz, Uran, Słońce

b) Saturn, Pluton, Wenus

c) Merkury, Księżyc, Ziemia

d) Gwiazda Polarna, Neptun, Mars

 

 

14. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna:

 

jesień                 ...................................            zima     ......................................

wiosna                ..................................            lato      ...................................

 

15. Poniżej wymieniono konsekwencje ruchów Ziemi. Wpisz je we właściwym miejscu tabeli.

 

strefy oświetlenia Ziemi, dzień i noc, zmiany wysokości Słońca w południe, różnice czasu na Ziemi,

dni i noce polarne, pory roku

Konsekwencje ruchu obrotowego

Konsekwencje ruchu obiegowego

 

................................................................................

 

................................................................................

 

................................................................................

 

................................................................................

 

................................................................................

 

................................................................................

 

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika