Scenariusz: Karta pracy: Różnorodność świata zwierząt

Autor: Iwona Samołyk

 1. Jakie funkcje pełnią następujące elementy komórki zwierzęcej:                                              

błona komórkowa ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

jądro...............................................................................................................................................................

 

 1. O czym świadczy brak ciałek zieleni w komórkach zwierząt?                                     

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

 1. Do jakiej grupy zwierząt zaliczysz słonia, biorąc pod uwagę rodzaj pokarmu, którym się odżywia?

a)      biofagów, roślinożerców

b)      pasożytów

c)      saprofagów, mułożerców

d)      biofagów, drapieżców

 

 1. Jak nazywa się i u jakiego zwierzęcia występuje opisany narząd wymiany gazowej?               

Narząd ten, to system rureczek rozgałęzionych w całym ciele, którymi roznoszony jest tlen atmosferyczny do każdej komórki.

 

.............................................................      ..........................................................................................................

 

 1. Określ typ zapłodnienia (połącz w pary):                                                                               

a)      ślimak                                samozapłodnienie

b)      karp                                  zapłodnienie krzyżowe

c)      koń                                   zapłodnienie wewnętrzne

d)      tasiemiec                            zapłodnienie zewnętrzne

 

 

 1. Wiciowce żyjące w jelicie zwierząt roślinożernych:                                                     

a)      wywołują choroby przewodu pokarmowego

b)      rozkładają błonnik zawarty w pokarmie

c)      niszczą czerwone krwinki powodując anemię

d)      powodują u tych zwierząt śpiączkę

 

 

 

 1. Który element budowy klejnotki decyduje o tym, że może być ona samożywna?                               

a)      jądro komórkowe

b)      ciałka zieleni

c)      mitochondrium

d)      błona komórkowa

 

 1. Wojtek w książce do przyrody znalazł kartkę z następującym tekstem:                                              

Zwierzę to żyje w dżungli azjatyckiej. Prowadzi stadny tryb  życia. Odżywia się roślinami. Po około 22 miesiącach ciąży rodzi się jedno młode, podobne do rodziców. Noworodek waży około 90 kilogramów, a dojrzałość płciową osiąga około 12 roku życia.

Powyższy tekst opisuje:

a)      rozwój bezpośredni zwierząt

b)      rozwój z przeobrażeniem zupełnym

c)      rozwój z przeobrażeniem niezupełnym

 

      9. Czy pierwotniaki są potrzebne w przyrodzie? Dlaczego?                                                         

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

10.  Wymień cechy organizmów żywych:                                                                          

  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
  • ..................................................................
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika