Scenariusz: Karta pracy POWIETRZE klasa 4

Głos został oddany.

Autor: I. Samołuk

POWIETRZE (klasa 4)

 

Powietrze to …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Gazów tych jest wiele. Głównie są to: ü …………..…………………. .ü ……………………………….

ü ……………………..…………. ü ………………………..……….  ü ………………..……………….

Mieszanina to: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Im wyżej tym powietrze jest ……………………………………

Atmosfera ziemska to ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Jaki kształt ma gaz ? ………………………………………………………………………………………...

Próżnia to: …………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

Czy dźwięk rozchodzi się w próżni ? ….…. Czy płomień pali się, gdy nie ma powietrza ? …………..

Parowanie zachodzi szybciej, gdy w powietrzu jest więcej ………………………………………………

Przykłady parowania: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Meteorologia to ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Pogoda to …………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Klimat to …………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

 

SKŁADNIK POGODY

CZYM SIĘ GO MIERZY

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

Kolory tęczy …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Jak powstaje tęcza ? …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Chmury to: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaje chmur: ……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

Mgła to: ……………………………………………………………………………………………………..

Smog to: …………………………………………………………………………………………………….

Zwierzęta latające

__lot aktywny__                                                                               __lot bierny__

1….……………        2……………….                                            1….……………        2……………….

3….……………        4……………….                                            3….……………        4……………….

 

Co pomaga ptakom latać ? …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Zanieczyszczenia powietrza: ……………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika