Scenariusz: Karta pracy POWIETRZE klasa 5

Autor: I. Samołyk

POWIETRZE (klasa 5)

 

1. Jakie gazy szlachetne wchodzą w skład powietrza?

A _ _ _ _                     N _ _ _                       K _ _ _ _ _                 K _ _ _ _ _ _

 

2. ATOM ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….CZĄSTECZKA ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

ZWIĄZEK CHEMICZNY ………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….

3. Ozon ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

4. WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZA:

ü       

ü       

ü       

 

5. KONWEKCJA to: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

6. Jakie jest znaczenie tlenu w przyrodzie?

 

 

 

7. Co to jest czad?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Prędkość i siłę wiatru określa SKALA ………………………….. . Jest to skala:

                        a) 3-stopniowa

                        b) 10-stopniowa

                        c) 12-stopniowa

9. PSYCHROMETR TO

 

HIGROMETR TO

 

ANEMOMETR TO

 

10. OWADY

uskrzydlone

bezskrzydłe

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

11. Stadia rozwoju owadów ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

12. Przeobrażenie to ………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………..

13. Wymień pożyteczne i szkodliwe dla człowieka gatunki owadów ………………..…………………......

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

14. Nauka o ptakach to ……………………………..

      Nauka o owadach to ……………………………

15. Z jakich części zbudowane jest ciało owadów?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

16. Co to jest efekt cieplarniany i jakie gazy powodują jego wzrost?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

17. Które organizmy mogą żyć bez tlenu? …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

18. Dlaczego powietrze unosi się po ogrzaniu?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika