Scenariusz: Karta pracy POWIETRZE klasa 6

Autor: I.Samołyk

POWIETRZE (klasa 6)

 

1. Wymień składniki powietrza i podaj nazwy tych pierwiastków …….….………………..…………..

…………………………….………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Budowa gazu Gazy składają się z ………………….…… tak małych, że nie widać ich nawet pod mikroskopem.

3. Właściwości gazów:

ü dyfuzje ……………………………….

ü drobiny gazu poruszają się z ………..…………. prędkością ………..………….  się ze sobą

ü sprężanie gazu to ………..…………. ………………..……………………………………….………….

4. Powietrze to ………………………………….. jednorodna

5. Fotosynteza

………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………..……………………………...

6. Oddychanie

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7. Wiatr to ………………………………………………………

Wiatr wieje od …………………………….. do ……………………………..

 

pasaty…………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

monsuny……………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

bryza…………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

halny..………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

chinook………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

sirocco………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

8 Wyjaśnij pojęcia:

 

SMOG ………………………………………….…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

EFEKT CIEPLARNIANY   ………………………………………….…….……………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KWAŚNE DESZCZE    ……………………….…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

WARSTWA OZONOWA  ..…….…………………..………….……………….……………….………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

FREONY ……………………………………….…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

9. Skutki zanieczyszczeń powietrza

 

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….……………………….

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika