Scenariusz: Wisła - najdłuższa rzeka Polski.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy V.

Zajęcia rozpoczynają się rozłożeniem mapy Polski, odszukaniem na mapie najdłuższej rzeki  Polski - Wisły. Uczniowie odszukują źródło rzeki, jej ujście i całą trasę jaka przepływa rzeka wraz z miastami przez które przepływa.                     Nauczyciel zapoznaje uczniów z ważnymi wiadomościami dotyczącymi Wisły.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika