Scenariusz: "Zielony Dzień"

Autor: Beata Skórka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-6 LETNICH

"ZIELONY DZIEŃ"

CELE:

- przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku;

- utrwalanie umiejętności rozpoznawania i poprawnego nazywania kolorów;

- utrwalanie umiejętności logicznego rozumowania (rozwiązywanie zagadek tematycznych); 

- doskonalenie umiejetności rozróżniania i poprawnego nazywania wybranych warzyw i owoców;

- kształtowanie pojęć czasowych: dzień, noc, doba, pory roku;

- wyrabianie prawidłowych nawyków ekologicznych;

- doskonalenie umiejetności współpracy w grupie;

- utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 teksty zagadek tematycznych, tekst bajki ekologicznej, płyta CD z piosenką "Kosmos", komputer, zdjęcia satelitarne Ziemi, karty pracy, medale "Mały Ekolog", zielony poczęstunek (sałata, ogórki zielone, ogórki kiszone, szczypiorek, zielona papryka, groszek konserwowy, winogrona, jabłka, kiwi, zielone soki, itp.).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie.

2. Rozwiązywanie zagadek:

W mym ogródku rośnie krzak

który cierni wiel ma.

Chyba nimi bronić chce

zielone owoce swe.                         (agrest)

Jaka to głowa,

co włosów nie miała,

zamiast na karku,

na głąbie siedziała?                         (kapusta)

Różne na świecie istnieją łaty,

żółte, czerwone, i łaty w kraty.

Lecz nie ma na pewno smaczniejszej łaty,

niźli zielony listek....       (sałata)

Szukanie wspólnych cech wszystkich rozwiązań (kolor zielony). Wyszukiwanie w sali zielonych elementów: ubrania dzieci (do zajęć wszystkie dzieci były ubrane na zielono), tapety, rośliny na parapetach, doniczki, szuflady w meblach przedszkolnych, klocki, inne zabawki itp.

3. Czytanie przez nauczyciela bajki ekologicznej.

Dawno, dawno temu, kiedy Ziemia była jeszcze Zieloną Planetą, a my rośliny, królowałyśmy na wszystkich kontynentach, żyli ludzie. Były to istoty słabe, nieporadne, wyjątkowo bojaźliwe. Dbały jednak o nas, ponieważ dawałyśmy im pożywienie, cień w słoneczne dni, a także schronienie. Z upływem lat wszystko zaczęło się zmieniać. Ludzie stawali się coraz mądrzejsi, nauczyli się mówić, wytwarzać narzędzia, rozniecać ogień. Nadal jednak szanowali rośliny i żyli w zgodzie z naturą. Niestety, nie trwało to długo. Wkrótce zaczęli budować wielkie domy z kamienia, stworzyli wielkie warczące maszyny, które jeździły po nas. Wynaleźli plastik, szkło i papier, którymi zaśmiecali łąki i lasy. Niszczyli nas i siebie nawet o tym nie wiedząc. Z czasem miliony ton śmieci pokryły ziemię, powietrze stało się gęste od dymu i pyłów, wezbrane morza kleistą wodą zalały kontynenty. Nieliczni ludzie, którzy nie utopili się, ani nie umarli z powodu epidemii choroby nowotworowej, przenieśli się w góry i zabrali nas ze sobą. Niedługo jednak nękani zimnem i głodem wszyscy zginęli. Tak właśnie skończyła się era panowania człowieka na Ziemi. Te z roślin, którym udało się przetrwać, żyją nadal w rozpadlinach górskich i wspominając odległe epoki, kiedy rządziły na Zielonej Planecie, czekają zagłady, bądź lepszych czasów.

4. Rozmowa na temat przeczytanej bajki. Próba udzielania odpowiedzi na pytania:

Co ludzie zawdzięczają roślinom zielonym ?                                                       

Czy to prawda, że rośliny są pożywieniem człowieka? (dzieci wymieniają jakie)

W jaki sposób człowiek może dbać o swoją planetę?

Czy kolor zielony jest przyjazny dla środowiska? (dlaczego?)

Co się stanie, kiedy na Ziemi zabraknie zielonych roślin?

5. Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki "Kosmos".

6. Prezentacja zdjęć satelitarnych przedstawiających ruch wirowy Ziemi, jak również innych zdjęć przedstawiających piękno zielonej planety (wykorzystanie komputera). Wyjaśnienie pojęć "Błękitna Planeta", "Zielona Planeta". Przypomnienie pojęć: doba, dzień, noc - wyjaśnienie ich powstawania na podstawie prezentacji wirowego ruchu Ziemi. Przypomnienie nazw pór roku: wiosna, lato, jesień, zima - wytłumaczenie ich powstawania - obiegowy ruch Ziemi wokół Słońca.

7. Zabawa ruchowa w parach Słońce - Ziemia (jedno z dzieci stoi nieruchomo - Słońce, natomiast drugie dziecko - Ziemi kręci się wokół własnej osi, jak również wokół Słońca. Po chwili zamiana ról).

8. Podział dzieci na zespoły (jednakowe pod względem ilości). Każdy zespół ma do wykonania trzy takie same zadania. Za prawidłowo wykonane zadanie zespół otrzyma punkty. Wygra zespół, które zbierze najwięcej punktów. Pierwsze zadanie polega na wybraniu spośród zgromadzonych ilustracji warzyw i owoców, które są koloru zielonego. Za każdą prawidłowo wybraną kartę zespół otrzymuje jeden punkt. Drugie zadanie polega na zakreśleniu zwierząt (na karcie pracy), które mają zielony kolor skóry. Za każde prawidłowo zakreślone zwierzę zespół otrzymuje jeden punkt. Trzecie zadanie polegało na uzasadnieniu (słownym), dlaczego należy jeśc warzywa i owoce. Tu punktacja zależna będzie od trafności wypowiedzi. Po zakończeniu konkursu komisja podlicza punkty i przydziela miejsca poszczególnym zespołom. Po ogłoszeniu wyników konkursu wszyscy uczestnicy otrzymują medal "Mały Ekolog".

9. Zabawa muzyczno - ruchowa "Dotykam zielonego" (Dzieci tańczą do znanej melodii, kiedy muzyka milknie dzieci muszą jak najszybciej dotknąć czegoś zielonego. Kto nie zdąży zamienia się w posąg.)

10. Podsumowanie zajęć. Rozmowa na temat prawidłowych zachowań człowieka względem przyrody (swobodne wypowiedzi dzieci).

11. Zaproszenie dzieci do "zielonego stołu". Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Konsumowanie "zielonych potraw" przygotowanych przez rodziców dzieci.

     

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika