Scenariusz: Grzyby jadalne

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy IV mające na celu zapoznanie uczniów z grzybami jadalnymi znajdującymi się w polskich lasach.

Nauczyciel przedstawia zdjęcia najpopularniejszych grzybów jadalnych, uczniowie starają się je rozpoznać i nazwać. Następnego dnia wybierają się do pobliskiego lasu na wycieczkę rowerową , tam szukaja grzybów jadalnych , a znalezione prawidłowo nazywają. 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika