Scenariusz: RAJD PIESZY PRZEDSZKOLAKÓW

Autor: Marzanna Joniec

Przedszkolny Pieszy Rajd Przedszkolaków

Temat: Odkryj  piękno lasu

 Cele·        zainspirowanie dzieci i  rodziców do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego  ·        obserwacja i poznawanie roślin  zwierzat żyjących w lesie·         rozbudzenie wśród nich ciekawości i zainteresowania swoją miejscowością·        kształtowanie zdrowego stylu życia-  spędzania czasu wolnego   na łonie przyrody Przebieg1.     Zbiórka uczestników godz. 10. 002.     Zapoznanie uczestników z celem spotkania3.     Pogadanka nt. przestrzegania zasad ruchu drogowego dla pieszych- poruszanie się lewą stroną jezdni.4.     Przemarsz do pobliskiego lasu5.     Udział w zielonej lekcji przyrody-ścieżką ekologiczną·       Poznanie  biocenozy leśnej·       Mieszkańcy lasu·        Lasy dawniej i dziś·       konieczność i  sposoby ochrony lasów ·       las jest naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem:
Pochłania dwutlenek węgla, pyły i hałas,    
jest naturalnym rezerwuarem wilgoci, reguluje lokalny klimat. Daje nam drewno, owoce i rośliny, grzyby.
 Daje nam także tak potrzebny spokój i odprężenie
6.     Ognisko na polanie pogadanka nt bezpieczeństwa7.     Jak każdy z nas może dbać o las? ·       nie śmiecić w lesie i zwracać uwagę innym śmiecącym – nielegalne śmiecenie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 500 zł, ·       nie zaprószać ognia i reagować na każde zagrożenie pożarem, ·       nie niszczyć roślin, ·       nie hałasować – to płoszy ptaki i zwierzęta. 8.     „Ostatnia nic babiego lata” próbą połączenia form stworzonych
przez naturę ( drzewa rozmieszczone na określonej przestrzeni )
z artystycznym działaniem człowieka, który źródeł swej inspiracji upatruje w naturze. Rytmiczne elementy drzew tworzące naturalną strukturę,  zostaną połączone „Pajęczyną” nici, których multiplikacja stworzy instalacje przestrzenną o charakterze dekoracyjno- symbolicznym.
 9.     Zawody sportowe-·        „Zajączki” Skoki w workach·        „Sokole Oko” Rzut kasztanem do  tarczy·        „Wyścigi jeżyków”- rodzic –dziecko- ·        Wyścigi lisków- rodzic -dziecko10. „ Poszukiwacze skarbów” -odnajdzie   określone materialy przyrodnicze wg. wskazówki podanej przez nauczycielkę i przyniesie je11. „Leśne obrazki” – wykorzysta dary natury, ułoży na piasku obrazek12. Mecz piłki nożnej – rodzice kontra dzieci13. Zabawy integrujące ze śpiewem –„ Labado ” „Prawa ręka – lewa ręka”14. Wręczenie dyplomów uczestnictwa i nagród rzeczowych                                                                          
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika