Scenariusz: Słońce źródłem energii.

Autor: E.O

Zajęcia przyrodnicze dla klasy IV.

Uczniowie otrzymują kartki, na których muszą wypisać przykłady wykorzystywania energii słonecznej przez człowieka oraz odpowiadają na pytanie, czy ludzie mogliby żyć bez słońca. Każdy preaentuje swoją wypowiedź.                                    Nauczyciel  przypina na tablicy ilustracje :mikroskopu, aparatu fotograficznego, lornetki, okularów - uczniowie nazywają przyrządy i określają w których zastosowano soczewki. Nauczyciel wyjaśnia zastosowanie zjawiska odbicia światła , a potem wspólnie zastanawiają się wszyscy , jak chronić swój organizm przed nadmierną ilością energii świetlnej i cieplnej słońca, zwłaszcza porą letnią.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika