Scenariusz: Poznajemy dęby

Autor: Joanna Buniowska

 Autor: Joanna Buniowska

Grupa wiekowa: klasa trzecia

Cel główny:

 -          Rozwijanie spostrzegawczości,  bogacenia słownika uczniów o nowe zwroty, kształtowanie umiejętności opisywania przyrody i umiejętności praktycznego posługiwania się taśmą mierniczą. Cele ogólne: ·        Uwrażliwianie na piękno przyrody.·        Kształtowanie spostrzegawczości.·        Kształtowanie umiejętności posługiwania się taśmą mierniczą.·        Utrwalenie wiadomości o budowie drzewa.·        Kształtowanie umiejętności posługiwania się atlasami drzew.·        Utrwalenie opisu jako jednej z form wypowiedzi pisemnej. Cele operacyjne:Uczeń:·        zna budowę drzewa i potrafi wskazać poszczególne jego elementy ( korzeń, pień, konar, liść, owoc),·        mierzy taśmą mierniczą obwód drzewa,·        wypisuje określenia pasujące do drzewa,·        na podstawie atlasu i przygotowanych materiałów rozpoznaje gatunek dębu,·        wymienia trzy gatunki dębów i podaje podstawowe ich cechy, sporządza opis dębu na podstawie określonych cech. Przewidywany czas: 2 godziny w terenie i 1 godzina w klasie (2 godziny, jeśli przewidywane są zajęcia plastyczne). Wstęp:Proponowane zajęcia należy przeprowadzić w terenie, pod dębem (idealne warunki to miejsce, w którym rosną przynajmniej dwa z omawianych dębów). Składają się one z czterech zadań, które uczniowie mogą wykonać samodzielnie lub w małych grupach. Zadanie trzecie, polegające na rozpoznawaniu gatunków dębów, jest opcjonalne, gdyż do jego wykonania potrzebne są liście lub owoce dębów.Zadanie czwarte uczniowie mogą wykonać po powrocie z zajęć – w klasie lub w domu. Metody nauczania/uczenia się: oglądowe – samodzielne działanie, pomiar,         pokazSłownie – dyskusja, opis upoglądowionyFormy pracy: praca indywidualna i grupowa Środki dydaktyczne: podkładki do pisania, długopis, taśma miernicza, atlasy drzew Przebieg zajęć:  1.      Spotkanie z uczniami w klasie. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących na wycieczce.2.      Wyjście w teren do miejsca, gdzie rośnie najbliższy dąb.3.      Rozmowa z dziećmi na temat drzewa:-        Co to za drzewo? Przypomnienie budowy drzewa, ze wskazaniem jego poszczególny elementów.-        Ile może mieć lat?-        Czy jest wysokie? Jak bardzo?-        Czy jest grube? Ile osób potrzeba aby je objąć?4.      Podział uczniów na dwuosobowe zespoły, w których będą mierzyć obwód drzewa.5.      Rozdanie uczniom kart pracy i omówienie poszczególnych punktów. Wyjaśnienie, w jaki sposób mierzy się obwód drzewa.6.      Dzieci, w parach, za pomocą taśmy mierniczej, dokonują pomiaru drzewa. Następnie każde dziecko samodzielnie wykonuje pozostałe polecenia z zadania I i II.7.      Rozmowa z dziećmi na temat różnych dębów rosnących w Polsce, podanie i pokazanie na okazach lub rysunkach, cech po których można odróżnić od siebie dąb szypułkowy, bezszypułkowy i czerwony. Próba samodzielnego rozpoznawania gatunku drzewa. Poszukiwanie przez dzieci liści i żołędzi. Zbieranie okazów do zielnika i na zajęcia plastyczne.8.      Zbiórka. Nauczyciel podaje uczniom właściwą nazwę dębu. Powrót do klasy.9.      W klasie. Omówienie wycieczki, uporządkowanie z dziećmi cech dębu, potrzebnych do jego opisu. Przypomnienie zasad pisania opisu (wstęp, rozwinięcie, zakończenia).10. Samodzielne pisanie opisu dębu przez uczniów.11. Zasuszenie liści zebranych przez dzieci (można z nich potem zrobić zielnik) i wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem elementów przyrody.12. Podsumowanie dnia i samoocena. Wystawa prac plastycznych dzieci.

KARTA PRACY DO SCENARIUSZA  Zadanie I.

Jak zbudowane jest drzewo? Narysuj oglądane drzewo i podpisz jego poszczególne elementy: korzenie, pień, konary (grube gałęzie), liście, owoce (żołędzie).

 

 Zadanie II. Obejdź drzewo kilkakrotnie dookoła,  zaobserwuj czy ma w sobie coś niezwykłego. Zmierz taśmą mierniczą jego obwód, sprawdź ile osób jest potrzebnych żeby objąć całe drzewo. Wpisz w karcie pracy określenia pasujące do tego drzewa.  

KARTA PRACY:

 Wygląd drzewa: ............................Pień: .............................................Konary: .........................................Kora: ........................................….Liście: ...........................................Owoce: .........................................
 

 

 

Zadanie III. Na podstawie atlasu i zamieszczonych poniżej informacji rozpoznaj, do którego z gatunków należy twój dąb. Sprawdź czy w pobliżu rosną jakieś inne dęby? W Polsce można spotkać trzy gatunki dębów, rodzime: szypułkowy i bezszypułkowy oraz amerykański dąb czerwony. Dąb bezszypułkowy rośnie na glebach suchszych i uboższych (na siedliskach borowych), a dąb szypułkowy na żyźniejszych i bardziej wilgotnych – spotkać go można w borach, lasach mieszanych i grądowych.  Dąb szypułkowy: „ma liście w pękach, po kilka na końcach pędów, na krótkich o długości poniżej 1 cm ogonkach. Liście są całobrzegie, z nerwami dochodzącymi do końców klap i zatok między klapami. Dolna część liście jest węższa niż górna.Owoce na długich (5 – 12 cm) szypułkach, od których pochodzi nazwa tego dębu – szypułkowy.

Dąb ten, to duże, okazałe drzewo. Ma walcowaty pień i silnie ugałęzioną, nieregularną koronę. Na otwartej przestrzeni może mieć krótki pień i szeroką koronę. U starszych osobników kora jest podłużnie, głęboko spękana, a konary powyginane i sękate”.

Dąb bezszypułkowy: „ma liście równomiernie rozłożone na pędzie (nie skupione w pękach), na długich około 1,5 cm ogonkach. Nerwy dochodzą tylko do końców klap.

Owoce ma prawie siedzące (bez szypułek), skupione po kilka, stąd nazwa bezszypułkowy.

Jest to drzewo z regularną koroną i zazwyczaj smukłym pniem”.

 

Dąb czerwony: „ma duże liście, z obu ich stron są po 4 pary, prawie równoległych do siebie, klap bocznych. Liście są grubo ząbkowane i ostro zakończone. Jesienią przybierają charakterystyczny jaskrawoczerwony kolor. Owoce pękate z płaską podstawką, osadzone w płytkiej, talerzykowatej miseczce.Drzewo to szybko rośnie.

Pień ma korę szarą i gładką”.

Zadanie IV.

 

Na podstawie słownictwa zebranego w karcie pracy zrób opis dębu. Nie zapomnij o prawidłowej pisowni i akapitach. Pamiętaj, że opis musi się składać z przynajmniej trzech części (wstępu, rozwinięcia i zakończenia). W pierwszej przedstaw drzewo, podaj jego nazwę, napisz gdzie się znajduje. W drugiej przedstaw jego opis: wielkość, wygląd. W ostatniej części napisz swoją opinię o drzewie np. czy ci się podoba.

 

POWODZENIA!

 

Literatura:

Amman G.: Drzewa i krzewy. Kieszonkowy atlas. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa 1998

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika