Scenariusz: Funkcjonowanie ekosystemów leśnych

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy VI, po których uczeń będzie potrafił wyjaśnić definicję  ekosystemu, omówić jego poszczególne składniki oraz wyjaśnić pojęcie biotopu i biocenozy.

Nauczyciel objeśnia uczniom znaczenie poszczególnych definicji, następnie uczniowie w podziale na grupy dwu lub trzy osobowe wykonują z użyciem komputerów i programów graficznych model ekosystemy leśnego.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika