Scenariusz: Krążenie materii.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy I gimnazjum i VI szkoły podstawowej.

Nauczyciel objaśnia znaczenie pojęć : producent, konsument, destruent, następnie omawia proces krążenia węgla w przyrodzie i w ekosystemie leśnym.

Uczniowie na podstawie przedstawionego schematu obiegu węgla w przyrodzie, samodzielnie konstruują schemat obiegu węgla w ekosystemie leśnym.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika