Scenariusz: Gospodarcza funkcja lasu

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy VI.

Nauczyciel wyjaśnia pojęcie : gospodarcze funkcje lasu, omawia poszczególne z funkcji, wyjaśnia jakie są korzyści płynące z zastosowania drewna w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Uczniowie zastanawiają się czy drewno jest surowcem odnawialnym i dlaczego ? A także czy drewno jest surowcem ekologicznym? Na zakończenie uczeń zapisuje na tablicy podsumowanie wyników i wnioski zlekcji.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika