Scenariusz: Ekologiczna funkcja lasu.

Autor: E. O

Zajęcia dla klasy VI.

Nauczyciel objaśnia znaczenie pojęć : transpiracja , zamieranie drzewostanów, kwaśne deszcze, następnie omawia poszczegolne ekologiczne funkcje lasu, wyjaśnia wpływ ekosystemów leśnych na stabilizację klimatu. Uczniowie wspólnie dyskutują czy las może kształtować klimat i w jaki sposób ?

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika