Scenariusz: Dekalog użytkownika lasów

Autor: e.o

Uczniowie poznają dekalog użytkownika lasu : Nie można

1  zaśmiecać lasu, niszczyć gleby lub zanieczyszczać wody

 2 rozkopywać gruntu, niszczyć grzybów, zbierać ściółki

3 niszczyć i uszkadzać drzew, krzewów i innych roślin

4 niszczyć urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, znaków i tablic

5 zbierać płodów leśnych w zabronionych, oznakowanych miejscach

6 biwakować poza miejscami wyznaczonymi

7 wybierać jaj i piskląt, niszczyć gniazd, nor, mrowisk i legowisk

8 płoszyć, ścigać, chwytać i zabijać zwierząt dziko żyjących

9 puszczać psów luzem

10 hałasować oraz używać sygnałów dźwiękowych

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika