Scenariusz: W poszukiwaniu wiewiórki.

Autor: Joanna Buniowska

Grupa wiekowa: klasa trzecia

Cel główny:

 -          Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności opisywania przyrody i umiejętności praktycznego posługiwania się atlasami zwierząt. Cele ogólne: ·        Uwrażliwianie na piękno przyrody.·        Kształtowanie spostrzegawczości.·        Kształtowanie umiejętności posługiwania się atlasem „Ślady i tropy zwierząt”.·        Poznanie zwyczajów życia wiewiórek. Cele operacyjne:Uczeń:·        wymienia zwierzęta, które można spotkać zimą w lesie·        odnajduje w lesie trop wiewiórki·        porównuje trop z rysunkiem w książce·        samodzielnie rysuje trop wiewiórki·        wyszukuje w atlasach informacje o wiewiórce (wygląd, pożywienie)·        prezentuje wyszukane informacje kolegom w klasie ·        wykonuje plakat – list gończy wiewiórki, na którym umieszcza znalezione informacje,  środowisko życia) Przewidywany czas: 1 godziny w terenie i 3 godziny w klasie.  Wstęp:Proponowane zajęcia należy przeprowadzić w terenie, zimą ,gdy widać tropy zwierząt, najlepiej w parku lub w lesie. Metody nauczania/uczenia się: oglądowe – samodzielne działanie,                                                      słownie – dyskusja, rozmowa, opis Formy pracy: praca indywidualna  Środki dydaktyczne: podkładki i kartki do rysowania, atlasy zwierząt Przebieg zajęć:  1.      Spotkanie z uczniami w klasie. Rozmowa na temat zwierząt jakie można spotkać zimą w lesie.  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących na wycieczce.2.      Wyjście w teren do lasu lub parku.3.      Szukanie przez uczniów tropów zwierząt.4.      Odnalezienie tropu wiewiórki, podążanie jego śladem i poszukiwanie drzewa, na którym schroniła się wiewiórka.5.      Porównanie śladów wiewiórki z rysunkiem tropu w książce.6.      Rysowanie tropu przez dzieci na kartce papieru.7.      Powrót do klasy.  Poszukiwanie przez uczniów w atlasach zwierząt informacji o wiewiórkach. Wypisanie cech w zeszycie. Wspólna prezentacja i omówienie znalezionych materiałów.8.      Malowanie plakatu „List gończy wiewiórki”, na którym umieszczone są jej cechy, odnalezione w książce, oraz tropy narysowane w lesie. 9.      Podsumowanie dnia i samoocena. Wystawa prac plastycznych dzieci. Literatura:Ohnesorge G.: Ślady i tropy zwierząt. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika