Scenariusz: Każdy może oszczędzać wodę.

Autor: E. Oldachowska

Cele zajęć :

- zapoznanie uczniów ze sposobami oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów wody,

- kształtowanie poczucia własnej odpowiedzialności za ilość i stan czystości wód  oraz obowiązek zachowania jej zasobów dla przyszłych pokoleń,

- uświadamianie uczniom konieczności oszczędzania wody oraz ochrony jej przed zanieczyszczeniem.

pomoce dydaktyczne :film , tablice z obrazkami, wiadro z wodą, kubeczek z wodą

Przebieg zajęć :

Dzieci gromadzą się przy wiaderku i kubku z wodą, dowiadują się , że pełne wiadro - to zasoby wody na całej kuli ziemskiej, a kubek z wodą to ilości wody pitnej.

Nastepnie nauczyciel czyta uczniom wiersz T. Ferenc "Woda", po wysłuchaniu uczniowie odpowiadają na pytania  :

Gdzie znajduje się woda?

Do czego jest potrzebna ?

Kto najbardziej jej potrzebuje?

Co byłoby, gdyby zabrakło na ziemi wody?

Dlaczego wodę należy oszczędzać?

Następnie uczniowie oglądają film o zasobach wody na ziemi oraz o jej zanieczyszczeniach.   Po obejrzeniu filmu uczniowie w kilkuosobowych grupach, wspólnie zastanawiaja się i zapisują co mogą zrobi, aby oszczędzać wodę i w jaki sposób? Odczytują zapisane sposoby, sprawdzają, które najczęściej się powtarzają.

Wspólnie zastanawiają się nad sposobami ochrony wody przed zanieczyszczeniami, a najważniejsze wnioski zapisują w zeszytach.

Na zakończenie zajęć uczniowie muszą indywidualnie dokończyć zdanie : Kto wykorzystuje wodę w swojej pracy i do czego (strażak, rolnik, marynarz, rybak, hodowca itp.) i odczytać głośno swoje zdania.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika