Scenariusz: Witajmy piękną wiosnę !

Autor: E.O

forma : wycieczkadla klasy I,II kształcenia zintegrowanego

Cele :

-utrwalenie i poszerzenie wiadomości z przyrody podczas bezpośredniego kontaktu dziecka z ożywionymi  składnikami przyrody ,

- umiejętne obserwowanie przyrody, zjawisk przyrodniczych, szukanie i nazywanie obiektów związanych ze środowiskiem naturalnym,

- przestrzeganie zasad ochrony przyrody

Przebieg wycieczki:

Trasa wycieczki zostaje ustalona wcześniej tak aby dzieci mogły zapoznać się z różnymi obiektami i zjawiskami w takich ekosystemach jak : ogród, pole, brzeg wiejskiego stawu, łąka, las. W poszczególnych ekosystemach uczniowie rozwiązują zagadki zadawane przez nauczyciela i starają się znależć rozwiązania wśród otaczającej ich przyrody np . Co to jest: w brązowych i ciasnych sweterkach kryją się wczesną wiosną, a potem gdy cieplej, zielone listki z nich wyrosną?

Dzieci szukają i oglądają rozkwitające przebiśniegi, krokusy, pierwsze wiosenne ptaki, starają nazywać się widziane drzewa, obserwują żaby, nazywają pogodę i jej składniki .

Po powrocie do szkoły dzieci  lepią z plasteliny wszystko to cowidziały na wycieczce i kojarzy się im z wiosną.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika