Scenariusz: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE-ZIELONY ZAKATEK’

Głos został oddany.

Autor: Dorota Życzkowska

Przybliżony czas trwania: 2godz

Grupa wiekowa: klasa 5

Materiały niezbędne do realizacji: kartki papieru, mazaki i kredki , metrówka,  sznurek, kompas

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH –

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE-ZIELONY ZAKATEK’

 

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

1.Czynnosci organizacyjno-porządkowe

-przywitanie z uczniami

-podział uczniów na grupy(uczniowie losują numerki)

-zapoznanie uczniów z celem i przebiegiem zajęć

Ćwiczenie 1

Burza mózgów

Uczniowie dzielą się na grupy. Nauczyciel podaje długie słowo np. PRZERWA SZKOLNA uczniowie wypisują jak najwięcej słów-czynności, zabaw, które chcieliby wykonywać w podczas przerw szkolnych.

 Grupy prezentują wyniki pracy, zwycięża ta, która podała najwięcej pomysłów na spędzenie czasu na przerwie.

Cel: Ćwiczenie wprowadzające, które rozwija proces  myślenia uczniów, kształtuje wyobraźnię przyczynia się do zwiększenia  zasobu  słownictwa, jednocześnie uczy współpracy w grupie.

Ćwiczenie 2

 Nauczyciel prosi uczniów o zaprojektowanie  do 4 podanych w  poprzednim ćwiczeniu zabaw  przedmiotów lub urządzeń, które do tych czynności są niezbędne. np: drabinki do zabaw, stolik do gier itp.(z wykorzystaniem surowców wtórnych  i  przedmiotów nietypowych np. opon)

 Cel: Ćwiczenie to pobudza do  myślenia oraz poszukiwania nietypowych rozwiązań.

Faza realizacyjna:

Ćwiczenie 3

Uczniowie wyposażeni w metrówki i kartki papieru wychodzą w teren aby dokonać pomiaru terenu i wykonać plan istniejącego terenu wokół szkoły z uwzględnieniem znajdujących się tam obiektów, z użyciem  skali i kompasu.

 Ćwiczenie uczniowie wykonują w grupach.

Cel: Ćwiczenie rozwija umiejętność pracy w grupie, doskonali orientację w terenie i umiejętność zastosowania skali.

Ćwiczenie 4

Nauczyciel zwraca się do uczniów:

“Wyobraźcie sobie, że macie możliwość samodzielnego zaprojektowania terenu wokół szkoły,

w taki sposób aby spełniał wszystkie wasze oczekiwania co do spędzani czasu wolnego podczas przerw. Pamiętając o wszystkich funkcjach  tego naszego „Zielonego zakątka” między innymi

przeprowadzaniu  „Zielonych lekcji’, rozpoznawaniu podstawowych gatunków roślin,

pielęgnowaniu i uprawy roślin, prowadzeniu obserwacji przyrodniczych i zabaw śródlekcyjnych.

Ćwiczenie realizowane jest w grupach.  Zadaniem uczniów jest narysowanie i przedstawienie pomysłów na zagospodarowanie terenu przyszkolnego, tak  aby jak najlepiej  służył uczniom i nauczycielom tej szkoły.

Cel: Ćwiczenie rozwija w uczniach wyobraźnię, rozwija zdolności manualne, uczy przestrzennego planowania .

Faza podsumowująca :

Prezentacja prac poszczególnych grup i  ich ocena według następujących kryteriów:

2pkt-pomysłowość

2pkt-uwzglednienie wszystkich funkcji „Zielonego zakątka”

1pkt-staranność wykonania projekt

Wybór najlepszego projektu z omówieniem jego mocnych i słabych stron.


Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika