Scenariusz: Co to jest ekologia ?

Autor: E. O

Zajęcia przeznaczone dla klas I-III kształcenia zintegrowanego, mają na celu -zapoznanie uczniów z modnym słowem ekologia, którego znaczenia dzieci nie znają,

- poznanie przez uczniów patrona ekologii, jego postaci i życia,

- podział przyrody na ożywioną i nieożywioną,

- wdrażanie do ochrony przyrody

Pomoce dysaktyczne : zdjęcie św. Franciszka, ilustracje roślin, zwierząt,jezior,ziemi, grzybów, kartki dla uczniów z rebusami do rozwiązania

metoda : pogadanka, rozmowa kierowana, obserwacja

 Uczniowie oglądają piękne ilustracje roślin i zwierząt, wyrażają swoją opinię na ich temat, nazywają znane im rośliny i zwierzęta. Nastepnie każde dziecko otrzymuje do rebus, którego rozwiązaniem będzie słowo ekologia. Dzieci próbują wyjaśnić co to słowo oznacza i w jaki sposób jest związane z ilustracjam, które wcześniej oglądały.

Nauczyciel objaśnia znaczenie słowa ekologia  oraz przedstawia różnice między ekologią a ochroną przyrody. Przedstawia patrona przyrody św. Franciszka, opowiada o jego życiu, pokazuje dzieciom jego portret. 

Następnie pani proponuje aby dzieci spróbowały podzielić wszystkie ilustracje  na dwie grupy i aby uzasadniły swój podział. Uczniowie wymieniają cechy przyrody żywej i nieożywionej. Otrzymują do rozwiązanie następne rebusy z prośbą o klasyfikację swojego rozwiązania do przyrody ożywionej lub nie.

Wspólnie zastanawiają się dlaczego przyrodę należy chronić  i w jaki sposób mogą to robić same dzieci, bez pomocy dorosłych. 

Na zakończenie wypisują na tablicy wyrazy pasujące do słowa ekologiczny lub ekologiczna np. żywność, torba itp. - kto doda najwięcej wyrazów ?

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika