Scenariusz: NAJPIĘKNIEJSZY PAŁAC NA PLANECIE ZIEMIA

Autor: Dorota Życzkowska

 

Nie było nas – był las
nie będzie nas – będzie las!

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYRODO – LEŚNYCH

DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PT. NAJPIĘKNIEJSZY PAŁAC NA PLANECIE ZIEMIA

Zajęcia terenowe

 

 

Cykl zajęć:

Rozróżniamy drzewa. Typy lasów. Warstwowa budowa lasów.

 

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z dziedziny: „ekosystem leśny”.
 • Zachęcenie do poszerzania wiedzy o przyrodzie miejsca zamieszkania.
 • Nauczenie łączenia aktywnego i ciekawego spędzania czasu.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji w ekosystemie leśnym.
 • Rozbudzenie wrażliwości na negatywne zachowania w krajobrazach leśnych.
 • Nauczenie aktywnej postawy wobec problemów ochrony obszarów leśnych.
 • Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie niszczenie przyrody.
 • Umiejętność posługiwania się wiedzą w sytuacjach typowych i złożonych.
 • Wykorzystanie najbliższej okolicy szkoły do prowadzenia zajęć

 

Metody:

 • słowne (pogadanka),
 • obserwacyjne (obserwacja naturalnych okazów).
 • aktywe

 

Forma organizacji: grupowa, indywidualna

 

Miejsce zajęć: las, skupisko leśne

 

Pomoce: 6 sztuk skakanek,  taśmy klejące, kredki świecowe i czyste kartki do odrysowywania faktury kory drzewa, mazaki, karty pracy.

 

Prowadzący zajęcia: leśniczy wraz z nauczycielem

 

Czas ok.2,5 godz.

 

Uwagi: Zajęcia mogą być przeprowadzone jednorazowo w całości lub podzielone na trzy krótsze spotkania wg przystanków.

 


Przebieg zajęć:

 

 1. Przybycie na umówione miejsce spotkania z leśniczym.

 

 1. Przypomnienie zasad zachowywania się w lesie.

 

 1. Zabawa. Chodzimy po indiańsku. Zadaniem dzieci jest bezszelestne przejście wyznaczonego odcinka terenu.

- Jeżeli tak cichutko będziecie zachowywać się w lesie, może uda nam się spotkać któregoś

z mieszkańców Zielonego Pałacu.

 

 1. Przywitanie się z leśniczym i zaproszenie do zwiedzania „Najpiękniejszego Zielonego Pałacu” -Bażantarni.

 

 

 

PRZYSTANEK 1. - TYPY LASÓW

(Przejście w miejsce Bażantarni, gdzie wraźnie widać typy lasu)

 

 1. Rozmowa z dziećmi:
 • Jesteśmy na miejscu. Rozejrzyjcie się wokoło i powiedzcie, z czego jest zbudowany Najpiękniejszy Pałac na Ziemi?
 • Ten pałac jest zbudowany z drzew, krzewów, traw, krzaków, małych drzewek.
 • Dobrze! A jakie drzewa tu widzicie? Spróbujcie podzielić te drzewa na dwie grupy.
 • Drzewa iglaste i liściaste.

 

6.  Działanie indywidualne.

 • Proszę, aby każdy z was pozbierał po 5 sztuk różnych liści i igieł.
 • Dzieci przynoszą materiał leśny i rozkładają go do kół zrobionych ze skakanek wg instrukcji pana leśniczego

       1- tu połóżcie tylko liście         2- tu połóżmy tylko igły        3- tu włóżmy i igły i liście

 

 • Wyobraźcie sobie, ze musicie zaplanować posadzenie lasu.
  Jaki las zaplanowaliśmy w pierwszym kole?  LAS LIŚCIASTY
  A w drugim? LAS IGLASTY
  Zobaczcie w trzecim są szpilki drzew i liście! Jaki tam będzie rósł las? LAS MIESZANY.
 • Doskonale zaplanowaliśmy posadzenie różnych typów lasu, a czy wiecie...
  CIEKAWOSTKA: W lasach polskich przeważają drzewa szpilkowe. Jest ich cztery razy więcej niż drzew liściastych. Najczęściej spotykanym jest sosna.

 

 


PRZYSTANEK 2. - ROZRÓŻNIANIE DRZEW

(Przejście w miejsce Bażantarni – skupisko różnorodnych drzew)

 

7.  Działanie w grupach

 • Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każda grupa otrzymuje klucz drzew i karty obserwacji (załącznik 1)

ZADANIE: Każda z grup od pana leśniczego otrzyma liść i szpilkę. Waszym zadaniem jest znaleźć drzewo, z którego spadł ten liść i szpilka i nazwać je wg klucza drzew. Zmierzyć obwód znalezionych drzew. Poszukać ich owoców i odrysować fakturę kory. Może jeszcze coś ciekawego zauważycie – zapiszcie to w kartach pracy.

 

8.  Grupy po zakończeniu zadania i wypełnieniu karty obserwacji podchodzą do leśniczego – eksperta w celu sprawdzenia kart.

 

9.  Odpoczynek, śniadanie i wysłuchanie legend o królowej najpiękniejszego pałacu Sośnie. (załącznik 2)

 

 

 

PRZYSTANEK 3. - OBSERWOWANIE WARSTWOWEJ BUDOWY LASU

(Przejście w miejsce Bażantarni, gdzie dobrze widać warstwy lasu)

 

10.  Już wiecie z czego jest zbudowany nasz Zielony Pałac – las. Teraz wam pokażę, jak jest zbudowany. Leśniczy wraz z dziećmi kładzie się na brzuchu, na przeciwko ściany lasu.

 • Dzieci wspierają się na łockiach i robią daszek z rąk nad oczami. Leśniczy pyta, co dzieci widzą. Odpowiedzi: Trawę, liście, szyszki, paprocie, grzyby, krzewinki.
  Dobrze! TO JEST FUNDAMENT PAŁACU – NAZYWA SIĘ RUNO LEŚNE
 • Dzieci klękają robią daszek z rąk nad oczami i pod oczami. Leśniczy pyta, co dzieci widzą. Odpowiedzi: krzewy, pnie drzew, młode drzewa.
  Dobrze! TO JEST ŚCIANA PAŁACU – NAZYWA SIĘ PODSZYT
 • Dzieci wstają. Popatrzcie teraz w górę, co widzicie. Odpowiedzi: korony drzew.
  Dobrze! TO JEST SUFIT PAŁACU – NAZYWA SIĘ KORONY DRZEW

 

11.  Zabawa ruchowa (załącznik 3)

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z nazwami roślin z wszystkich warstw lasu. Dzieci biegają swobodnie na wyznaczonym terenie. Na hasło: „Budujemy las” - obok leśniczego stają z podniesionymi rękami dzieci z nazwami wysokich drzew. Obok nauczyciela, który stoi przed leśnyczym – kucają dzieci z nazwami roślinności podszytu. A przed wszystkimi kładą się dzieci z nazwami roślinności runa leśnego. Leśniczy wraz z nauczycielem sprawdzają, czy dzieci dobrze zajęły swoje miejsca w „warstwowej budowie lasu”. Dzieci, które źle zajęły swoje miejsce muszą je zmienić i stanąć w prawidłowym szeregu.

Zabawę powtarza się kilka razy, dzieci za każdym razem wymieniają kartki z nazwą rośliny.

 

12.   Zwróćcie uwagę, że rośliny w poszczególnych warstwach są ściśle ze sobą związane, bowiem wyrastają z tej samej ziemi, a to co spadnie z górnych warstw, tworzy runo i ściółkę.

 

13.  Na zakończenie krótki egzamin na Przyjaciela Zielonego Pałacu. (załącznik 4)

 

14.  Wręczenie legitymacji Przyjaciela Zielonego Pałacu (wzór w załączeniu). Pożegnanie się z leśniczym i powrót do szkoły.


Załącznik 1.


KARTA OBSERWACJI DRZEWA LIŚCIASTEGO

 

..........................................................................................................................

NAZWA DRZEWA

MIEJSCE OBSERWACJI

DATA OBSERWACJI

 

DRZEWO LIŚCIASTE

 

 

 

 

 

 

PRZYKLEJ LIŚĆ

 

 

 

 

 

OWOCE

 

 

 

 

 

 

PRZYKLEJ OWOC

 

 

 

 

 

 

KORA

 

 

 

PRZYKLEJ KAWAŁEK KORY

 

PAMIĘTAJ O ODRYSOWANIUKREDKĄ ŚWIECOWĄ FAKTURY KORY NA ZAŁĄCZONEJ KARTCE

 

 

 

GRUBOŚĆ PNIA

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ DRZEWA

 

 

 

KSZTAŁT

 

 

CIEKAWE SPOSTRZEŻENIA

 

 

 

 

 

 


KARTA OBSERWACJI DRZEWA IGLASTEGO

 

..........................................................................................................................

NAZWA DRZEWA

MIEJSCE OBSERWACJI

DATA OBSERWACJI

 

DRZEWO IGLASTE

 

 

 

 

 

 

PRZYKLEJ SZPILKĘ

 

 

 

 

 

OWOCE

 

 

 

 

 

 

PRZYKLEJ OWOC

 

 

 

 

 

 

KORA

 

 

 

PRZYKLEJ KAWAŁEK KORY

 

PAMIĘTAJ O ODRYSOWANIU KREDKĄ ŚWIECOWĄ FAKTURY KORY NA ZAŁĄCZONEJ KARTCE

 

 

 

GRUBOŚĆ PNIA

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ DRZEWA

 

 

 

 

KSZTAŁT

 

 

CIEKAWE SPOSTRZEŻENIA

 

 

 

 

 

 


Załącznik 2.

LEGENDA O TRZECH DRZEWACH

      Dawno temu, w lesie na wysokim wzgórzu rosły trzy piękne drzewa. Pewnego dnia zaczęły zwierzać się sobie z tego, o czym marzą i jakie mają ciche pragnienia. Pierwsze drzewo powiedziało: "Moim marzeniem jest, żeby kiedyś zrobiono ze mnie piękną szkatułkę, rzeźbioną i obijaną złotem. W niej, żeby przechowywane były klejnoty, złoto, srebro i żeby wszyscy ludzie podziwiali moją piękność. Drugie drzewo powiedziało: "Kiedyś stanę się dużym i bardzo mocnym statkiem. Będę przewozić królów i królowe w dalekie miejsca, i wszyscy będą czuli się bezpiecznie, widząc moją odporność."

      Trzecie drzewo powiedziało: "Ja chcę być najwyższym i najprostszym drzewem w całym lesie. Chcę, by ludzie, gdy mnie zobaczą na wzgórzu, podziwiali moją potęgę, chwalili Boga widząc, jak moje konary sięgają nieba i przez to pamiętali mnie na zawsze."

      Upłynęło kilka lat i któregoś dnia przyszło do lasu paru drwali. Jeden z nich podszedł do pierwszego drzewa i powiedział: "To drzewo wygląda szlachetnie, myślę, że uda mi się sprzedać go cieśli". Drzewo było zadowolone, bo wiedziało, że cieśla zrobi z niego piękną szkatułkę.

      Inny drwal zaczął ścinać drugie drzewo i stwierdził, że jest bardzo mocne, więc będzie się nadawać na statek i uda mu się sprzedać je w porcie. Drzewo było zachwycone, widząc spełniające się marzenia.

      Gdy drwale podeszli do trzeciego drzewa, ono zadrżało ze strachu. Wiedziało, że jeśli drwale je zetną, to nie spełnią się żadne jego marzenia. Trzeci drwal powiedział, że nie potrzebuje jakiegoś specjalnego drzewa, i to właśnie mu wystarczy.

      Cieśla po kupnie pierwszego drzewa zastanawiał się, co z niego zrobić. W końcu zrobił żłobek, który wypełniono sianem i zwierzęta jadały z niego. To nie było wcale tym, o czym drzewo marzyło.

      Drugie drzewo zostało pocięte na deski i zbudowano z niego mały statek rybacki. Jego marzenia o tym, by przewozić królów i być potężnym statkiem, również szybko się skończyły.

      Trzecie drzewo zostało pocięte na duże klocki i pozostawione bez użytku przez wiele lat.

      Powoli drzewa zapomniały o swoich marzeniach. Ale któregoś dnia do pomieszczenia dla zwierząt przyszli mężczyzna i kobieta. Ona urodziła dziecko i położyli je w żłobku. Pasterze i królowie zaczęli odwiedzać to dziecko i nagle drzewo zrozumiało, że leżał w nim najdroższy klejnot na świecie.

      Minęło znowu trochę lat i grupka mężczyzn wsiadła w mały statek rybacki. Jeden z nich był bardzo zmęczony i zaraz usnął. Odpłynęli trochę od brzegu, a na morzu powstała wielka burza. Drzew

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika