Scenariusz: Poznaj ZSEE

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy IV z przyrody dotyczące segregacji odpadów .

Celem zajęć jest :

- zapoznanie uczniów ze znaczeniem skrótu ZSEE ,

- rozpoznawanie zsee w domu, w szkole, stwierdzanie kiedy taki sprzęt staje się odpadem,

- poznanie skutków nieodpowiedzialnego postępowanie z zsee dla zdrowia człowieka, dla środowiska naturalnego, wpływ na życie zwierząt, glebę.

Pomoce: zsee, sprzęt znajdujący się w sali komputerowej, karta pracy

Metoda : słowna, czynna

Nauczyciel na wstępie objaśnia co oznacza skrót ZSEE, a uczniowie opowiadają gdzie takiego sprzętu można najwięcej znaleźć , zastanawiają się dlaczego ludzie trzymają go w piwnicy czy na strychu lub wyrzucają do przydrożnych rowów albo do lasu ? Jakie tego mogą być konsekwencje ?

Uczniowie wchodzą do sali komputerowej, oglądają znajdujący się tam sprzęt (komputery, rzutniki, drukarki, skanery, aparaty cyfrowe), zastanawiają się jaki sprzęt można nazwać zużytym i zaliczyć go do niebezpiecznych odpadów, czy sprzęt znajdujący się w sali, z którego korzystamy jest taki sam jak ten zgromadzony w pudle na biurku ? ( Nauczyciel przygotowuje wcześniej stare żelazko, lokówkę, radio, latarkę), uczniowie porównują te sprzęty szukają różnic i podobieństw między nimi.

Na otrzymanych kartach pracy uczniowie wymieniają jakie urządzenia zaliczymy do zsee, kiedy stają się on odpadem, wspólnie określają jakie są skutki nieodpowiedniego postępowania z zsee, gdzie należy taki sprzęt oddać.

Od nauczyciela dowiadują się jakie są kary za wyrzucanie zsee do pojemników na śmieci i do rowów.

W domu dzieci mają za zadanie odszukanie zalegających zsee i przygotowanie ich do przyniesienia podczas zbiórki zsee w szkole.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika