Scenariusz: Sposoby przechowywania żywności.

Autor: L. G.

Scenariusz lekcji techniki w klasie szóstej

 

Temat: Sposoby przechowywania żywności.

 

 I. Czynności organizacyjno - porządkowe. Powitanie klasy. Zapoznanie z tematem zajęć.

 

 II. Wprowadzenie do lekcji:

Celem zainteresowania uczniów tematyką zajęć nauczyciel przeprowadza doświadczenia:

 

Doświadczenie 1

Prezentuje uczniom 2 obrane ziemniaki i 2 obrane jabłka. 1 ziemniak i 1 jabłko zanurzone są w wodzie (słoik) 1 ziemniak i 1 jabłko położone są na talerzu.

 

 Co zaobserwowaliście?

 

Obserwacja: ................................................................................

 

Wnioski: .....................................................................................

 

 Doświadczenie 2

Nauczyciel prezentuje uczniom 2 kostki masła.

Jedna przechowywana w wodzie a druga położona na spodeczku

 

 Co zaobserwowaliście?

 

Obserwacja: ................................................................................

 

Wnioski: .....................................................................................

 

 Doświadczenie 3

Nauczyciel prezentuje 2 plastry wędliny:

Pierwszy przechowywany w temperaturze pokojowej (20°C) a drugi przechowywany był w chłodziarce (od 0 do 8 °C)

 

 Co zaobserwowaliście?

Obserwacja: ................................................................................

 

Wnioski: .....................................................................................

 

 

Doświadczenie 4

 Prowadzący zajęcia prezentuje przechowywane w słoikach próbki cukru, mąki, które przechowywane były pomieszczeniach (środowiskach)

a) suchym

b) wilgotnym

 

 Co zaobserwowaliście?

 

Obserwacja: ................................................................................

 

Wnioski: .....................................................................................

 

 

 Podsumowanie przeprowadzonych doświadczeń:

* powietrze

* światło

* nadmiar wilgotności

* temperatura otoczenia

* drobnoustroje

mają wpływ na jakość pożywienia. Sposób przechowywania produktów żywnościowych jest bardzo ważny dla życia i zdrowia człowieka.

 

 

III. Organizuje pogadankę na temat przechowywania żywności i wartości odżywczych. Porównanie jak jest obecnie i jak było przed wiekami. Dlaczego umiejętne przechowywania żywności jest bardzo ważne?

 

Uczniowie wymieniają metody przechowywania żywności w warunkach zaobserwowanych w domu i na podstawie dotychczasowej wiedzy.

 

 

Wnioski:

Umiejętne przechowywanie artykułów spożywczych zapewnia konserwowanie żywności:

  • pozwala na dłuższe przechowywanie żywności minimalnie lub w ogóle nie tracąc smaku
  • pozwala wykorzystać produkty sezonowe np. owoce, warzywa, również poza sezonem

 

IV. Nauczyciel prezentuje komorę chłodniczą z rozkładem temperatur panujących wewnątrz. Przedstawia foldery z ogólnie dostępnymi produktami spożywczymi (mleko, masło, owoce, mięso, ryby, dżem), z których zostały powycinane obrazki.

 

Zadanie do wykonania w grupach:

Uczniowie spośród przedstawianych produktów wybierają te, które wymagają przechowywania w chłodziarce i przyporządkowują w miejsca, w których powinny być umieszczone. Uczniowie przyczepiają lub przyklejają do symbolicznie przedstawionej lodówki produkty.

Analiza i ocena pracy uczniów w grupach. Dyskusja.

 

VII. Podsumowanie lekcji:

Zapisanie notatki do zeszytu. Zadanie zadania kontrolnego do domu. Prace porządkowe. Pożegnanie z klasą.

 

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika