Scenariusz: Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint- Jak ja i moja rodzina dbamy o środowisko naturalne?

Autor: L. G.

TEMAT: Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint- Jak ja i moja rodzina dbamy o środowisko naturalne?

Cele:

Í    zespołowe przygotowanie prezentacji multimedialnej w Power Point

Í    umiejętności tworzenia slajdów, dodawanie tekstów, wprowadzanie animacji,

Í    umiejętność skanowania samodzielnie wykonanych piktogramów dotyczących m.in. recyklingu,

Í    wprowadzenie fotografii na slajd,

Í    wpisywanie tekstów na poszczególnych slajdach,

Í    doskonalenie umiejętności kopiowania do programu PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych: CTRL+ V; CTRL +C; CTRL+ X,

Í    umiejętnie dobieranie wielkości części roboczej slajdu, zwracając uwagę na estetykę, czytelność i przeznaczenie prezentacji

Metody:

Í    pogadanka,

Í    praca z komputerem

Forma pracy ucznia:

Í    w małych zespołach (2 osobowych)

Środki dydaktyczne: 

Í    komputer- program PowerPoint,

Í    fotografie dotyczące ekologii do zapisania dysku komputera,

Í    plansza z piktogramami dotyczącymi ekologii,

Í    skaner

Czas realizacji- 2*45 minut

Przebieg zajęć:

 

1.    Wprowadzenie do lekcji poprzez pogadankę na temat Jakie elementy powinny pojawić się  w prezentacji komputerowej? Uczniowie na zasadzie burzy mózgów kojarzą to pojedyncze określenia m. In. pokaz, ilustracja, animacja, tło, tekst.  Jakie cechy powinna mieć prezentacja? spodziewane odpowiedzi uczniów: czytelna, przejrzysta, na temat. Jaka powinna być prezentacja pod względem estetyki- powinna zaciekawić widza, pokazać najistotniejsze elementy, powinna poprzez kolor zachęcać odbiorcę do oglądania.

2.    Przedstawienie zadania do wykonania dla uczniów.

3.    Podział na zespoły 2- u osobowe.

4.    Każdy zespół ma opracować 4-5 slajdów związanych z ekologią, przyrodą, ochrona środowiska pt:  Jak ja i moja rodzina dbamy o środowisko naturalne?

 

Zespoły opracowują zadania na bazie własnych obserwacji w domu, gminie, okolicy itp. Praca powinna być zadana wcześniej ok.2 tygodni w celu wykonania zdjęć, rysunków np. piktogramy narysowane samodzielnie przeznaczone do skanowania

Każdy zespół pracuje wg określonych zasad:

a)    slajdy powinny zawierać stronę tytułową

b)    slajdy powinny zawierać piktogramy przynależne ekologii, recyklingowi,

c)     każdy slajd powinien zawierać ilustrację i opis  piktogramów

d)    jeśli są jakieś wyjątki w kolorystyce znaków, lub kształtach należy je to opisać,

5.    Uczniowie planują wykonanie prezentacji. Otwierają pusty projekt. Zapisują dokument na dysku w odpowiednim miejscu nadając mu tytuł np. Ja i ekologia.

6.    Uczniowie dodają pierwszy slajd. Omówienie zasady dodawania slajdów. Należy tak rozplanować pracę aby zespoły podzieliły się skanerem jeśli jest w pracowni. W razie braku skanera można wykorzystać aparat fotograficzny w celu wykonanie zdjęcia piktogramów. Do przenoszenia obrazów wskazanym jest używanie PenDrive lub CD.

 

Praca własna uczniów. Kopiowanie fotografii, zeskanowanych piktogramów z dysku (PenDrive, CD)- przy użyciu klawiszy skrótu:   CTRL+ V; CTRL +C; CTRL+ X.

Nauczyciel na bieżąco monitoruje pracę uczniów.

7.    Na zakończenie zespoły prezentują na forum klasy efekty swojej pracy (jeśli szkoła posiada Projektor należy go wykorzystać). Po każdej prezentacji następuje krótkie omówienie zastosowanych technik.  Najlepsze prace mogą być wykorzystane na apelu w szkole nt. Ekologii z okazji Dnia Ziemi.

8.    Zakończenie zajęć

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika