Scenariusz: Wyrazy z lukami: drzewa, owoce, warzywa i las

Autor: L. G.

Karta pracy

Wyrazy z lukami: drzewa, owoce, warzywa i las

 

I. Wpisz w luki brakujace literki. Przeczytaj i zapisz poniżej wyrazy, które powstały po połączeniu kolejnych liter.

 

Zadanie 1

 

_rzewa, _kologia, ś_ierk, ściółk_, pia_ek, powie_rze, wi_tr, _isza, _agody, g_łęzie, _as, kurk_, _osna, m_chomor,

 

Tu wpisz rozwiązanie:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _

 

Zadanie 2

 

grus_ka, j_błko, ba_an, k_wi, agr_st, _ytryna, s_pinak, mandar_nka, koko_, porzec_ka, _zereśnia, kukuryd_a, jag_da, anana_, mor_la, _or, p_midor, marche_, kalaf_or, s_ler, pie_ruszka, kope_, czo_nek, zi_mniak,

 

Tu wpisz rozwiązanie:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Zadanie 3

 

Napisz własną propozycję wyrazów związanych z ekologią, przyrodą, recyklingiem (jak powyżej) do zdania: 

Z ekologią na TY.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tu wpisz rozwiązanie:

_          _ _ _ _ _ _ _ _     _ _  _ _

II. Narysuj dowolny owoc lub warzywo

 

Rozwiązanie dla nauczyciela:

Zadanie 1

Dewastacja lasu

 

Zadanie 2

Zanieczyszczone powietrze

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika