Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21
Publikacja: Deklaracja z Rio

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój potocznie zwane Szczytem Ziemi odbyło się dniach 3-14 czerwca 1992 roku Rio de Janeiro. W obradach Konferencji uczestniczyli reprezentanci 172 krajów, w tym 108 głów państw i rządów. Konferencja została zorganizowana w dwudziestą rocznicę pierwszej konferencji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej problematyki środowiska naturalnego, która odbyła się w 1972 roku w Sztokholmie. Celem Szczytu było uświadomienie światowym liderom, że ekono-miczny rozwój spowodował ogromne zanieczyszczenie środowiska wyczerpywanie się naturalnych zasobów oraz pogłębił różnice gospodarcze pomiędzy państwami. Ostrzegał, że jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania rozwój państw uprzemysłowionych doprowadzi on do całkowitej degradacji środowiska naturalnego, a także do powiększania się stref ubóstwa, głodu, chorób i analfabetyzmu. W efekcie prac Konferencji zaczęto propagować tzw. zrównoważony rozwój, czyli rozwój gospodarczy zapewniający zaspokajanie potrzeb, nie tylko obecnego, ale również przyszłych pokoleń. Wynikiem prac Konferencji było uchwalenie 5 kluczowych dokumentów: Agendy 21, Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju, Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu, Konwencji o Bioróżnorodności i Deklaracji o Lasach.

Pobierz deklarację

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twoja nazwa - Nick:
Treść komentarza:
Token - przepisz kod z obrazka:

Publikacja została dodana: 01-12-2009, liczba wyświetleń: 8346

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika