Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21
Publikacja: Agenda 21 (wersja angielska)

  Uchwalona podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest to zbiór zaleceń i wytycznych dotyczących działań, które powinny być podjęte dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, wraz z harmonogramem i określeniem środków. Program działań Agendy 21 mówi, że gospodarka światowa powinna zaspokajać podstawowe potrzeby człowieka w granicach możliwości Ziemi, a rozwój gospodarczy, społeczny i ochrona środowiska nie mogą być traktowane osobno.

 

Źródło: United Nations Division for Sustainable Development

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twoja nazwa - Nick:
Treść komentarza:
Token - przepisz kod z obrazka:

Publikacja została dodana: 01-12-2009, liczba wyświetleń: 4004

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika