Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21
Publikacja: Deklaracja z Johannesburga

W Johannesburgu w 2002 roku odbyła się konferencja ONZ - Szczyt Ziemi w sprawie zrównoważonego rozwoju. Była to największa konferencja w historii ONZ. Na 10 dni rozmów, spotkań i seminariów przybyło niemal 60 tys. delegatów ze 191 państw, czyli prawie ze wszystkich istniejących na świecie krajów. Politycy, organizacje społeczne i biznesmeni zastanawiali się jak walczyć z ubóstwem nie niszcząc jednocześnie zasobów naturalnych planety. W efekcie uchwalono globalny plan zmniejszenia ubóstwa bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Głównym celem planu jest zmniejszenie do 2015 roku o połowę liczby osób egzystujących za dolara dziennie. Już dziś jest nią co piąta osoba na świecie, czyli przeszło miliard ludzi.

Podpisana Deklaracja, w porównaniu z wcześniejszymi projektami przedstawianymi przez uczestników Szczytu, jawi się jako dokument niekonkretny. Nie zapisano w niej m.in. docelowej wielkości pomocy rozwojowej, złagodzono sformułowania dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie przyjęto proponowanego w projektach określenia, że zadłużenie krajów rozwijających się jest poważną przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju. Nie ma też w deklaracji ostrzeżenia, że niektóre rodzaje energii przyczyniają się do zmiany klimatu i pustynnienia.

Pełny tekst deklaracji

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twoja nazwa - Nick:
Treść komentarza:
Token - przepisz kod z obrazka:

Publikacja została dodana: 01-12-2009, liczba wyświetleń: 5314

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika