Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21
Publikacja: Modernizacja czy głębokie zmiany strukturalne?

Celem modernizacji ekologicznej jest uczynienie obecnie funkcjonujących proces6w produkcyjnych, a. także samych produktów bardziej przyjaznymi dla środowiska. Odbywać się to może głównie poprzez unowocześnienie technologii. Dyskusja w tej dziedzinie skupia się jednak wokół problematyki krajów uprzemysłowionych i wokół ich standardu życia, natomiast prawie zupełnie pomija się Kraje Trzeciego Świata oraz ich rosnące aspiracje przemysłowe. W dyskusji tej zdecydowanie przeważa stanowisko defensywne. Nie pojawia się pytanie o dopuszczalną wysokość standardu życia, uwzględniającą pewne nieprzekraczalne granice tolerancji środowiska, ale to, co należy zrobić i co jest możliwe do zrobienia w zakresie technologii po to aby utrzymać lub podnieść standard życia - takiego, do jakiego przywykliśmy. Tego rodzaju pytania mają oczywiście rację bytu i są w pełni zasadne, lecz prowadzą one do myślenia "życzeniowego" i do wiary w magiczne uzdrowienie sytuacji, co z kolei sprzyja dalszemu odkładaniu na później koniecznych i pilnych działań prowadzących do zmian.
Z wymienionych powyżej powodów każda średnio lub długoterminowa strategia rozwoju zrównoważonego musi zakładać, że zostaną dokonane fundamentalne zmiany strukturalne. Zmiany te muszy (objąć struktury ekonomiczne i społeczne, a także formy zachowań i style życia. Należy tu wyeksponować dwie idee, które mogą odegrać istotną rolę w ukierunkowanej ekologicznie strategii rozwoju zrównoważonego. Są to:
• idea decentralizacji produkcji i konsumpcji,
• idea alternatywnych stylów życia w krajach uprzemysłowionych.
Druga z tych idei, wyglądająca pozornie na utopijną, znajduje jednak wielu zwolenników w krajach wysoko rozwiniętych. Sporo ludzi całkiem poważnie, decyduje się na permanentne życie bliżej natury oraz na znaczne ograniczenie konsumpcji dóbr. Wiele wskazuje na to, że ludzi o podobnych przekonaniach przybywa.

Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twoja nazwa - Nick:
Treść komentarza:
Token - przepisz kod z obrazka:

Publikacja została dodana: 28-01-2010, liczba wyświetleń: 2684

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika