13 PaździernikMiędzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

Co roku wielu ludzi na całym świecie traci życie, domy i dorobek życia, tracą dostęp do podstawowych instytucji użytkowych takich jak m.in. szpitale na skutek trzęsień ziemi, huraganów, cyklonów, rozległych powodzi czy susz. Niektóre z katastrof obejmują obszary całych państw, mogą też zmieniać stan przyrody. Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa, że lepsza edukacja społeczeństwa i wymiana informacji może w przyszłości zapobiegać wielu ludzkim tragediom. W dniu 22 grudnia 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło drugą środę października jako Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych. Zgromadzenie uchwaliło, że dzień ten będzie obchodzony podczas trwania Międzynarodowej Dekady Ograniczania Klęsk Żywiołowych (1990-1999). W 2001 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało o kontynuowaniu obchodów tego święta. Celem obchodów jest propagowanie globalnych wysiłków na rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym wraz z łagodzeniem ich skutków oraz przygotowaniami do odpierania kataklizmów. Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ograniczania Klęsk Żywiołowych na całym świecie odbywają się kampanie w mediach publicznych. Organizacje ekologiczne w ramach obchodów przygotowują różne imprezy, konkursy rysunku i fotografii, akcje sadzenia drzew, konferencje, targi, seminaria czy parady uliczne. 
Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: