11 LutyDzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Tego dnia pamiętamy o mieszkańcach lasu. Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla zwierząt leśnych. Pod grubą warstwą śniegu zwierzętom trudno zdobyć pożywienie a tym samym przetrwać do wiosny. Z pomocą przychodzą ludzie i instytucje państwowe prowadzące dokarmianie na większą niż zazwyczaj skalę (przykładowo Lasy Państwowe zakupiły na obecną zimę prawie 15 tys. ton karmy dla zwierząt). Wystawiane są bele siana, warzywa, specjalne mieszanki ziaren a także sól w lizawkach. Opieka nad zwierzętami nie sprowadza się tylko na dokarmianiu. Leśnicy i przedstawiciele kół łowieckich w wybranych miejscach odgarniają także śnieg, by umożliwić zwierzętom dostęp do pożywienia, często apelują do rolników o pilnowanie psów, dla których sarny są łatwym do zdobycia łupem. Pomóc może też oczywiście każdy chętny człowiek poprzez:

  1. dokarmianie naturalne, czyli we wszystkich miejscach gdzie jest to tylko możliwe, odśnieżanie wrzosowisk i upraw ozimych (wystarczy plac o powierzchni 10×10 m2);
  2. konsekwentne wykładanie karmy w tych samych miejscach bytowania stad sarny, skupisk zajęcy a w szczególności w obszarach bytowania dzików z młodymi;
  3. rozkładanie małych wiązek siana na krzakach lub przy drogach polnych, zającom należy wywozić gałęzie, zwłaszcza z drzew owocowych. Dotyczy to szczególnie dużych obszarów pól, na których brak jest drzew i krzewów);
  4. wykładanie karmy soczystej (marchew, jabłka lub kapusta), zabezpieczanie jej przed zmarznięciem;
  5. dokarmianie karmą objętościową (możliwie najlepszej jakości sianem solonym, szczególnie sianem z lucerny i koniczyny);
  6. dokarmianie ptaków w miastach specjalną karmą dostępną w sklepach zoologicznych, nie należy rzucać ptactwu kawałków chleba;

Wszelkich informacji na temat dokarmiania udzielają: Polski Związek Łowiecki, jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacje pozarządowe, statutowo zajmujące się ochroną przyrody. Należy pamiętać jednak, że dokarmianie jest zjawiskiem sztucznym, które może prowadzić do uzależnienia zwierząt od człowieka dlatego też należy je przeprowadzać w warunkach rzeczywistego zagrożenia głodem.

Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: