Scenariusz: Korzyści środowiskowe wynikające z odzysku puszek aluminiowych.

Autor: L. G.

Cel zajęć prezentacja problemu śmieci oraz nadmiernej produkcji odpadów,

                                                                                                       
Cele operacyjne:

Ø  uczeń rozumie osobistą odpowiedzialność za stan środowiska

Ø  uczeń potrafi prawidłowo posegregować odpady,

Ø  uczeń zna sposoby wykorzystywania i przetwarzania odpadów,

Ø  uczeń zna procedurę postępowania z odpadami,

Ø  uczeń definiuje pojęcia: surowce wtórne, recykling,  segregacja,

Ø  umiejętna współpraca w grupie,

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika