Scenariusz: Wyprawa w Góry Świętokrzyskie

Autor: E. O

Wycieczki służą zdobyciu, utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia. Umożliwiaja wszechstronne poznanie swojego kraju, jego mieszkańców, środowiska przyrodniczego, zabytków.Dzięki wycieczkom uczniowie gromadzą wiedzę często wykraczającą poza ramy podręczników szkolnych.

Wycieczka w Góry Świetokrzyskie :

Wyjazd, zakwaterowanie się na miejscu przyjazdu, zwiedzanie najpiękniejszej w Europie Jaskini Raj.

Następnego dnia oglądanie dębów Rogalińskich, dymarki, dąb Bartek, spacerowanie trasami  Świętokrzyskiego Parku Narodowego .

Ostatniego dnia powrót do domu, po drodze ruiny zamku w Chęcinach.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika