Scenariusz: Krzyżówka - IV

Autor: L. G.

1. Jakie słowa związane z ekologią i przyrodą ukryły się w kratkach?
Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika