Scenariusz: Nałogi

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

Konspekt


T: Uwaga : niebezpieczeństwo.

Cel lekcji:

·      zapoznanie uczniów z szkodliwym wpływem papierosów, narkotyków i alkoholu na organizm człowieka;

·      kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia nałogiem;

·      uświadamianie właściwej samooceny ucznia.

Przebieg:

A

1.              Sprawdzenie obecności.

2.              Sprawdzenie pracy domowej.

B

1.              Wprowadzenie do zagadnień: nałóg, szkodliwość papierosów, alkoholu, narkotyków.

2.              Prezentacja filmu o szkodliwości papierosów 8 min.

3.              Analiza zagadnień zawartych w filmie.

4.              Analiza zachowań uczniów w określonych sytuacjach-prezentacja filmowa 3,40+3 min. 

C

5.              Zapisanie wniosków z lekcji.

6.          Zapisanie pracy domowej.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika